Ana içeriğe atla
Image
iş ilanı
Share

KA-DER Kadın Adayları Destekleme Derneği Ekip Arkadaşları Arıyor

18.05.2022
KA-DER Kadın Adayları Destekleme Derneği İstanbul'da bulunan ofisinde görevlendirmek üzere Proje Koordinatörü, Proje Asistanı ve Muhasebe Uzmanı arıyor. 

Proje Koordinatörü ilanının detayları şöyle; 

İş Tanımı

 • Derneğin yürüttüğü projeler kapsamında tam zamanlı çalışmak
 • Açılan proje ilanlarını takip etmek ve GYK’yı konu ile ilgili bilgilendirmek
 • Proje ile ilgili süreçleri yerine getirmek ve projeyi hedefe uygun şekilde sonuçlandırmak
 • Proje kapsamında haftalık/aylık/yıllık planlar yapmak ve ilerleyişi takip etmek, projeyle ilgili iç raporlar yazmak, bunu dernekte ilgili kişilere bildirmek
 • Projenin finansal işlerini takip etmek, alımlar için gereken araştırmaları yapmak ve çıktıları ilgili kişiye sunmak, proje bütçesiyle ilgili gelişmeleri dernek yetkililerine ve hibe sağlayıcısına sunulacak raporları hazırlamak,
 • Projenin tüm paydaşları (ilgili kamu birimleri, STK’lar, proje iştirakçileri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimi kurmak ve sürdürmek,
 • Proje gereği oluşturulacak gruplar ve ağlarda işleyişi sağlamak, geliştirmek, ilgili grupları projedeki gelişmelerden haberdar etmek,
 • Proje gereği düzenlenecek etkinlik, atölye, toplantı vb. organizasyonlarını düzenlemek; organizasyonlarda tanıtım faaliyeti göstermek; etkinliklerle ilgili geri bildirimlerin alınması ve raporlanmasını sağlamak,
 • Projeyle ilgili tanıtım, duyuru vb. içeriklerin oluşturulmasına destek olmak; dernekteki ilgili kişiyle çalışmak,
 • Projeyi, tüm mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütebilmek,
 • Dernek içinde yapılan kapasite geliştirme etkinliklerine, hedef – strateji toplantılarına katılmak
 • Derneğin dahil olduğu ağların ve platformların çalışmalarını takip etmek ve ilgili ağ/platformlardaki kurumlarla ortak projeler geliştirilmesini sağlamak,
 • Projeye ilişkin raporlamaları proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapmak,
 • KA.DER Genel Yönetim Kurulu’na proje faaliyetleri ile ilgili düzenli olarak raporlamalar yapmak,
 • Proje başvurularını yapmak (uluslararası fonlar).

Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (sosyoloji, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi vb sosyal bilimler),
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel en az 3 yıl çalışma deneyimli,
 • Proje yürütme ve raporlama konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • AB proje yazma deneyimine de sahip,
 • İleri derecede İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip,
 • Kadın çalışmalarında bilgili, farkındalık sahibi ve alan deneyimine sahip,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Etkili sunum becerisine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü, ekip çalışmasına yatkın,
 • Yüksek katılımın olması beklenen etkinlik, konferans, toplantı düzenlemekte becerisi ve deneyimine sahip olan,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
 • İnternet ve MS Office programlarını etkin bir biçimde kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak
 • Tam zamanlı

Proje Asistanı ilanının detayları şöyle; 

İşin Tanımı

 • Proje yönetimi ile ilgili süreçlerde görev almak
 • Proje başvuru dosyalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak
 • Projeye ilişkin raporlamaların proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapılmasına destek vermek
 • Proje Koordinatörünü asiste etmek

Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (tercihen sosyoloji veya siyaset bilimi)
 • En az 2 yıl alanında deneyimi olan
 • AB proje yazma deneyimine de sahip,
 • İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın
 • Google Drive ve MS Office programlarını iyi kullanabilen
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek
 • Sivil toplum ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde deneyimli (tercih sebebidir)
 • Kadın çalışmalarında bilgili, farkındalık sahibi ve alan deneyimine sahip
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak
 • Tam zamanlı

Muhasebe Uzmanı ilanının detayları şöyle; 

İşin Tanımı

 • Günlük muhasebe işlerinin takip edilmesi, tek düzen hesap planına uygun şekilde Micro muhasebe programına kayıtların yapılması ve belgelerin dosyalanması
 • Personel giriş-çıkış işlemleri, bordro işlemlerin takibi, beyannamelerin verilmesi
 • Derneğin bütçe ve finansman süreçlerinin yönetimi ve denetimi için gerekli raporların, mali tabloların ve dokümanların hazırlanmasına destek verilmesi
 • Yıllık tahminin, bütçenin ve proje bütçelerinin hazırlanmasında yöneticiye veya ilgili proje ekibine destek sağlanması, gelen fonların takibinin yapılması
 • Resmi kurumlara ilgili bildirimlerin yapılması

Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (iktisadi ve idari bilimler vs.)
 • En az 3 yıl ön muhasebe deneyimi olan
 • Orta derecede İngilizce bilen
 • İnternet ve ofis programlarını kullanabilen
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, ekip çalışmasına yatkın ve yoğun iş temposuna uyum sağlayan

İlanlarla ilgilenen adaylar Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını mail konu başlığına başvurulan pozisyon ismini yazarak [email protected] adresine 31 Mayıs 2022 Salı günü 17:00’ye kadar kadar gönderebilirler.

İlgili Eğitim