Ana içeriğe atla
Image
iş ilanı
Share

KA.DER İdari Ofis Asistanı ve Projeler Koordinatörü Arıyor.

26.11.2021
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), kadınların her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdadır. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlarda kazandırmak amacıyla Mart 1997’de kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır. KA.DER bu hedeflere ulaşmak için lobi, savunu, kampanya, örgütlenme, dayanışma ve eğitim çalışmaları yürütür.

İDARİ OFİS ASİSTANI 

KA.DER Mecidiyeköy Merkez Ofisine Derneğin iletişim ve yazışmalarını, evrakların dosyalanması ve arşivlenmesini gerçekleştirecek, dernek üye ilişki ve işlemlerini yürütecek, derneğin çalışmaları ve işlemleri doğrultusunda işlemlerin organize biçimde ilerlemesi için günlük, haftalık ve aylık iş planlarını takip ederek Genel Yönetim Kurulu’nu (GYK) asiste edecek, orta seviye İngilizce bilen, ofis programlarını ve elektronik ortamda yürütülen işlemleri ve bunun için gerekli programları etkin bir şekilde kullanma bilgisine sahip idari ofis asistanı alınacaktır.

Başvuracak adayların ofis idaresinde üç yıllık deneyime sahip ve üniversite mezunu olmaları gerekmektedir.

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların Türkçe özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını “İdari Ofis Elemanı Başvuru” başlığı ile [email protected] adresine 31 Aralık 2021 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

PROJELER KOORDİNATÖRÜ 

KA.DER Genel Yönetim Kurulu’na (GYK) bağlı olarak İstanbul’daki Genel Merkez ofisinde çalışacak ve KA.DER’in yürüttüğü tüm ulusal ve uluslararası projeleri koordine edecek olan Proje Koordinatörünün öncelikli çalışma alanı ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

İŞ TANIMI:

 • Derneğin yürüttüğü projeler kapsamında tam zamanlı çalışmak
 • Açılan proje ilanlarını takip etmek ve GYK’yı konu ile ilgili bilgilendirmek
 • Proje ile ilgili süreçleri yerine getirmek ve projeyi hedefe uygun şekilde sonuçlandırmak
 • Proje kapsamında haftalık/aylık/yıllık planlar yapmak ve ilerleyişi takip etmek, projeyle ilgili iç raporlar yazmak, bunu dernekte ilgili kişilere bildirmek,
 • Projenin finansal işlerini takip etmek, alımlar için gereken araştırmaları yapmak ve çıktıları ilgili kişiye sunmak, proje bütçesiyle ilgili gelişmeleri dernek yetkililerine ve hibe sağlayıcısına sunulacak raporları hazırlamak,
 • Projenin tüm paydaşları (ilgili kamu birimleri, STK’lar, proje iştirakçileri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimi kurmak ve sürdürmek,
 • Proje gereği oluşturulacak gruplar ve ağlarda işleyişi sağlamak, geliştirmek, ilgili grupları projedeki gelişmelerden haberdar etmek,
 • Proje gereği düzenlenecek etkinlik, atölye, toplantı vb. organizasyonlarını düzenlemek; organizasyonlarda tanıtım faaliyeti göstermek; etkinliklerle ilgili geri bildirimlerin alınması ve raporlanmasını sağlamak,
 • Projeyle ilgili tanıtım, duyuru vb. içeriklerin oluşturulmasına destek olmak; dernekteki ilgili kişiyle çalışmak,
 • Projeyi, tüm mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütebilmek,
 • Dernek içinde yapılan kapasite geliştirme etkinliklerine, hedef – strateji toplantılarına katılmak,
 • Derneğin dahil olduğu ağların ve platformların çalışmalarını takip etmek ve ilgili ağ/platformlardaki kurumlarla ortak projeler geliştirilmesini sağlamak,
 • Projeye ilişkin raporlamaları proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapmak,
 • KA.DER Genel Yönetim Kurulu’na proje faaliyetleri ile ilgili düzenli olarak raporlamalar yapmak,
 • Proje başvurularını hazırlamak ve yürütme süreçlerini takip etmek (ulusal ve uluslararası fonlar).

Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (sosyoloji, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi vb sosyal bilimler),
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel en az 3 yıl çalışma deneyimli,
 • Proje yürütme ve raporlama konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • İleri derecede İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip,
 • Kadın çalışmalarında bilgili, farkındalık sahibi ve alan deneyimine sahip,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Etkili sunum becerisine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü, ekip çalışmasına yatkın,
 • Yüksek katılımın olması beklenen etkinlik, konferans, toplantı düzenlemekte becerisi ve deneyimine sahip olan,
 • İnternet ve MS Office programlarını etkin bir biçimde kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • İstanbul’da ikamet ediyor veya edebilecek olan.

Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların Türkçe özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını “Proje Koordinatörü Başvuru” başlığı ile [email protected] adresine 31 Aralık 2021 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

İlgili Eğitim