Ana içeriğe atla
Image
Katılım hakkı
Share

Katılım Hakkı Eğitimlerine Başlıyoruz

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve TÜSEV ile birlikte yürüttüğümüz Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projemiz kapsamında savunuculuk ve katılım başlıklarında STÖ’lerin kapasitesinin güçlendirilmesi için Katılım Hakkı başlığında eğitim düzenleyeceğiz.

Katılım hakkını çeşitli boyutlarıyla ele alan 4 günlük eğitimin ilk buluşmasını 3-4 Haziran 2022, ikinci buluşmayı ise 17-18 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğiz. 

Eğitim içeriği 

3-4 Haziran 2022

 • Ulusal ve uluslararası mevzuatta örgütlenme özgürlüğü
 • Savunuculuk, kampanya, lobicilik teknikleri, bilgi edinme
 • Kanıt temelli savunuculuk ve araştırma teknikleri

17-18 Haziran 2022

 • Yasa hazırlama süreçlerine STÖ katılımı
 • Yerel katılım mekanizmaları ( Mevzuat ve uygulama)
 • Merkezi idareye katılım mekanizmaları
 • Katılımcı yöntemler ve katılım

Her iki eğitim de Ankara'da düzenlenecektir. Eğitime şehir dışından katılacakların konaklama ve ulaşım masrafları tarafımızdan karşılanacaktır. 

Başvuru takvimi

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitime kabul edilen STÖ temsilcileri 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü e-posta ile bilgilendirilecektir. 

Başvuruya git

Başvuru kriterleri

Eğitim programı, yerel ve ulusal düzeyde savunuculuk aktiviteleri ve  kampanyaları yürüten ya da bu faaliyetleri çalışma takvimine dahil etmiş hak temelli* STÖ’lere yöneliktir.

 • Eğitime her bir örgütü temsilen 2 kişinin başvurması zorunludur. STÖ adına tek kişi başvuruları kabul edilmeyecektir. Eğitimlere katılacak iki kişinin her iki eğitimin tamamına katılması zorunludur.
 • Eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin başvuru formunu birlikte doldurması zorunludur. Değerlendirme sonrasında istisnai durumlar dışında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
 • Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebidir. 
 • Katılım, izleme ve değerlendirmeyle ilgili gündem oluşturma deneyimine sahip olmak veya karar verme süreçlerine dahil olma/kamu politikalarını etkileme planı artı puan olarak değerlendirilecektir. 
 • STOK Öğrenim Platformunda “Herkese Lazım Dersler” bölümündeki derslerin bitirilmiş olması tercih sebebidir. STOK Öğrenim Platformuna buradan kaydolabilirsiniz.

Katılımcılar nasıl belirlenecek?

Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlı tutulacaktır.

Değerlendirmede aşağıdaki kriterler baz alınacaktır.  

 • Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması
 • Bir STÖ’den iki kişinin başvurmuş olması
 • Başvuru amacı ile eğitim programı amacının uyumu
 • Başvurunuzu yaptığınız sırada STOK Öğrenme Platformu’ndaki “Herkese Lazım Dersler” bölümündeki çevrimiçi içerikleri bitirmiş olmanız size öncelik sağlayacaktır.
 • Bölgesel dağılım
 • Tematik dağılım
 • Cinsiyet dengesi

*Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet kurumlarını ve giderek artan oranda özel sektörü yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumların ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesini hedefler.

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, temsil ettiğiniz örgütün yönetim yapısından, tüm programa örgütünüz adına katılımınızı onayladığını belirten bir “ görevlendirme mektubu” isteneceğini de hatırlatalım.

Sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Eğitim