Ana içeriğe atla
Image
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Share

Örgütsel Kapasite Güçlendirme Eğitimleri İle Daha Etkin STÖ'ler

06.10.2020
STÖ Kaynak Merkezi Projesi'nin sivil toplum örgütlerinin güçlenmelerini sağlamak, etkilerini artırmak ve varoluşlarını desteklemek için yürüttüğü farklı çalışma başlıklarından biri de örgütsel kapasite geliştirme eğitimleri. Sivil toplum örgütlerinin verimlilik ve yeterliliklerini artırmayı hedefleyen örgütsel kapasite güçlendirme eğitimlerinde örgüt yönetiminden planlamaya, proje döngüsü yönetiminden izleme değerlendirmeye kadar bir sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç duyabileceği başlıklarda eğitimler düzenleniyor. 

Örgütsel kapasite güçlendirme eğitimlerinin ilkinde sivil toplumda temel kavram ve yaklaşımları ele alıyoruz. Sivil Toplumda Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar başlıklı eğitimde, sivil toplumun tarihsel gelişimi, sivil toplumun değişimle ilişkisi ve katkısı, savunuculuk, katılım gibi konular yer alıyor. 

STÖ'lerin yönetim kapasitelerinin gelişimine katkıda bulunmayı, kaynak geliştirme kapasitelerine katkı sunmayı ve yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyi hedeflediğimiz STÖ Yönetimi Eğitimi'nde aynı zamanda STÖ'lerin örgütsel gelişimleri için gerekli temel analiz araçlarını da tanıtıyoruz. 

STÖ’lerde Stratejik Planlama eğitiminde sivil toplumun değişimle ilişkisi, değişim teorisi, stratejik planlamanın süreçleri, stratejik amaç, sorun analizi, paydaş analizi ve SWOT analizi gibi başlıklar yer alıyor. 

STÖ'lerin iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerine dair kapasitelerini güçlendirme hedefiyle düzenlediğimiz STÖ'ler için İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimi'nde ise hedef grup, paydaş, yeni medya araçları, yerel ve ulusal medyayı etkin kullanma gibi başlıklar yer alıyor. 

STÖ’lerin proje geliştirme ve planlama süreçlerini değerlendirebilme kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflediğimiz Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi'nde ise proje döngüsü genel ilkeleri, sorun ve paydaş analizi, bütçe, faaliyet planı oluşturma gibi proje yazım ve uygulamasında dikkat edilmesi gereken önemli konuları ele alıyoruz. 

Sivil toplum örgütlerinin izleme ve değerlendirme faaliyetlerine dair kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen STÖ'ler için İzleme ve Değerlendirme Eğitimi'nde ise STÖ’lerin sosyal etki, ölçme, izleme, değerlendirme, analiz gibi kavramlar hakkında temel bilgiler edinmesini, gösterge ve hedef tanımlama, veri toplama teknikleri, değerlendirme ve raporlama hakkında kapasitelerinin güçlendirilmesine dönük çalışma yürütüyoruz.

İlgili İçerikler