Ana içeriğe atla
Image
sivil toplum
Share

P2P Etkinliği için katılımcı çağrısı: AB Katılım Sürecinde Sivil Toplumun Rolü

P2P Etkinliği için katılımcı çağrısı: AB Katılım Sürecinde Sivil Toplumun Rolü, 25-26 Ekim 2021 (Son Başvuru: 21 Ekim 2021 Perşembe).

AB tarafından finanse edilen Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Sivil Toplum Örgütlerine Teknik Yardım (EU TACSO 3) projesi çerçevesinde, sizleri, 25 ve 26 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "AB Katılım Sürecinde Sivil Toplumun Rolü" başlıklı çevrimiçi P2P etkinliğine katılmaya davet etmekten mutluluk duyuyoruz. 

Bu etkinlik, Kuzey Makedonya'dan Avrupa Politika Enstitüsü (EPI) ve Think for Europe Network (TEN) ile işbirliği içinde düzenleniyor.

STÖ'lerin AB'ye katılım sürecinde ve IPA programlamasında daha iyi bir şekilde yer alması ihtiyaçlarını tartışmayı ve özellikle mevcut uygulamaları paylaşmayı amaçlayan bölgesel bir P2P etkinliği düzenlenecektir. 

Etkinliğin amacı üç katmanlıdır:

  • STÖ'lerin AB katılım süreci ve IPA (III) programlamasına katılımının önemini tartışmak,
  • Zorlukları paylaşmak ve AB'ye katılım sürecindeki olası değişiklikler hakkında bilgi edinmek,
  • En iyi uygulama örneklerinden öğrenmek.

Dört ana tartışma konusu şunları içerecektir:

  • STÖ'lerin AB katılım sürecine katılım mekanizmalarına genel bir bakış: İlk oturum, STÖ'lerin AB'ye katılım sürecine katılımına ilişkin eski ve mevcut mekanizmalara genel bir bakış sunacak ve ve şu anda müzakere etmekte olan, müzakereleri bekleyen aday ülkeler ile aday statüsü olmayan ülkelerden en az bir temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Bu şekilde, oturum, bölge genelinde STÖ'lerin AB'ye katılımına yönelik değişen mekanizmaların tüm katılımcılara düşündürülmesini sağlayacaktır;
  • STÖ'lerin IPA programlama yapılarına katılımı için mekanizmalar: Benzer şekilde, önceki oturumda olduğu gibi, ikinci oturum, STÖ'lerin IPA programlama sürecine katılımına ilişkin eski ve mevcut mekanizmalara genel bir bakış sunacak ve şu anda müzakere etmekte olan, müzakereleri bekleyen aday ülkeler ile aday statüsü olmayan ülkelerden en az bir temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Bu şekilde, oturum, bölge genelinde STÖ'lerin AB'ye katılımına yönelik değişen mekanizmaların tüm katılımcılara düşündürülmesini sağlayacaktır;
  • AB katılım sürecine STÖ'lerin anlamlı katılımı için temel zorluklar: Üçüncü oturum, katılımcıların bir önceki gün sunulan çeşitli mekanizmalarda karşılaştıkları temel zorlukları sunmalarını ve tartışmalarını sağlayacak, tavsiyeler ve çıkarılacak dersler için zemin hazırlayacaktır. Oturum, deneyimleri paylaşmak üzere önceki genişleme turlarından (Hırvatistan) bir STÖ temsilcisini de içerecektir;
  • STÖ'lerin AB'ye katılımındaki rolü açısından yeni katılım metodolojisinin ortaya çıkardığı zorluklar: Son oturumda, katılımcılar, STÖ katılımı açısından yeni katılım metodolojisinin yarattığı gelecek zorlukları ve fırsatları bekleyecekler. Oturumda, yeni metodoloji ve STÖ'ler ile uzmanların önemli konulardaki deneyimlerinin paylaşılması ve katılımcıların gelecekte karşılaşacakları zorluklar konusunda farkındalık yaratılmasına kafa yorulacak.

Çevrimiçi etkinlik, başta STÖ'lerin genişleme bölgesinde AB'ye katılım sürecine dahil edilmesi için çeşitli platformlara üye olan 60 kadar STÖ, kamu kurumu temsilcisi ve uzmanı bir araya getirecek.

P2P etkinliğine katılmakla ilgileniyorsanız, lütfen 21 Ekim Perşembe, saat 15:00 CET'ye kadar bu bağlantıdan kaydolun. 

Etkinliğin resmi dili İngilizce olup, simültane çeviri Arnavutça, Boşnakça/Sırpça/Hırvatça, Karadağca, Makedonca ve Türkçe'dir.

Etkinliğe katılmak için Zoom bağlantısı, gündem ve diğer ayrıntılarla birlikte etkinlikten önce tüm kayıtlı katılımcılara gönderilecektir.

İlgili Eğitim