Ana içeriğe atla
Image
İstismar
Share

Şiddet, İstismar ve ihmalden Korunma Çalışma Grubu Anket Düzenliyor

22.06.2021
EÇHA bünyesinde kurulan ve 9 STÖ'nün yer aldığı Şiddet, İstismar ve ihmalden Korunma Çalışma Grubu şiddete, istismara, ayrımcılığa uğrayan 0-18 yaş arası engelli çocuklarımıza ilişkin bir anket çalışması gerçekleştirmek istemektedir. 

istismar

Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA) 2016 yılında UNICEF’in desteğiyle kurulan ve şu anda 84 STÖ’den oluşan bir ağdır. EÇHA’nın amacı, üye sivil toplum örgütleri ile engelli çocukların haklarını görünür kılmak, bu hakları korumada, engelli çocuğa her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı ve engelli çocuğun istismarını, mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmede ve önlemede gösterge temelli ve kanıta dayalı izleme ve savunu rolünü güçlendirmek yani savunu, lobicilik, takip ve farkındalık çalışmaları yapmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve çözüm önerileri geliştirmektir. 

Bu anketin amacı engelli çocuklar veya onların bakım sorumluluğunu üstlenen kişiler aracılığıyla çocukların maruz bırakıldıkları istismar, şiddet ve ihmal olaylarını istatistiksel olarak saptamaktır. Anonim bir şekilde sadece yaşa, cinsiyete ve olayın türüne göre elde edeceğimiz verilerle bir rapor hazırlamak hedeflenmektedir. Ne kadar çok veri elde edilirse, istismara, ayrımcılığa maruz bırakılan çocuklara o kadar destek olunacak ve çözüm üretilebilecektir. 

Engelli çocukların korunması, ayrımcılığa, istismara ve ihmale maruz bırakılmadan insan hak ve özgürlerinden eşit derecede faydalanarak hayatlarına devam etmeleri için toplumun tüm fertlerine ve STÖ’lere görev düşmektedir. 

Haydi EÇHA'ya destek olun!

Engelli çocuklar, aileleri veya yakınları ile engelli çocuğa şiddet/ihmal/istismara şahit olan herkes bu anketi doldurabilir. 

Anket için linke tıklayın.
Son tarih: 9 Temmuz 2021 Cuma 17.00 

Ayrıntılı bilgi için [email protected]
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
www.echa.org.tr 

İlgili Eğitim