Ana içeriğe atla
Image
izleme
Share

Sivil Toplum Gündemindeki Uluslararası Gelişmeleri İzliyoruz

Avrupa Birliği'nin desteğiyle yürüttüğümüz Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamındaki önemli çalışma başlıklarımızdan birini küresel sivil toplum gündemini yakından takip etmek ve sivil toplum alanında daha fazla bilgi üretmek oluşturuyor. 

Bu kapsamda Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve OECD başta olmak üzere uluslararası kuruluşların sivil toplumu nasıl değerlendirdiğine ilişkin çalışmalarla ilgili hazırlayacağımız bilgi notlarıyla değerlendirme yapmaya çalışacağız.

Bu çabamızın bir parçası olarak, 2021 yılında yayınlanan AB düzeyinde iki önemli belgenin kısa bir değerlendirmesini yaptık. 

Üçüncü Sektör veya Sosyal Ekonomi Sektörü Geri mi Döndü?

Sosyal ekonomi kavramını özellikle son dönemde yayınlanan uluslararası politika belgelerinde daha fazla görmeye başladık.

Biz de ilk bilgi notunda “AB Sosyal Ekonomi Eylem Planı: İnsanlar için Çalışan Bir Ekonomi İnşa Etmek” (Building an Economy that Works for People: An Action Plan for the Social Economy) isimli Sosyal Ekonomi Eylem Planı'nın değerlendirmesini yaptık. Bilgi notunda hem eylem planını hem de Türkiye'deki durumu değerlendirdik. 

STÖ'ler için Avrupa Birliği’nde Serbest Dolaşım Mümkün mü?

Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlatılan “Sınır Ötesi Dernekler ve Kar Amacı Gütmeyen Örgütler için Ortak Bir Avrupa Statüsü” (A Statute for European Cross-border Associations and Non-profit Organisations) isimli rapor ise hali hazırda AB düzeyinde sivil toplum örgütleri için ortak bir hukuki düzenleme olmamasından yola çıkarak, bu tip bir ortak hukuki statünün belirlenmesinin yollarını araştırıyor. İkinci bilgi notunda bu düzenlemeyi değerlendirdik. 

 

İlgili Eğitim