Ana içeriğe atla
Image
sosyal girişim
Share

Social Enterprise Open Camp Etkinliğine Katıldık…

İhtiyaç Haritası liderliğinde yürütülen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ve İtalya’da bulunan Confcooperative Emilia Romanga ortaklığında, 1 Nisan 2021 tarihinde başlayan Sosyal Kooperatifler Mükemmeliyet Merkezi Projesi kapsamında planlanan ve hem deneyim paylaşımda bulunmak hem de alanda iyi örneklerin hikayelerini ve süreçlerini sahiplerinden dinlemek için saha gezimizi gerçekleştirdik.

Sosyal girişimcilik

Sosyal Kooperatifler Mükemmeliyet Merkezi Projesi temel olarak, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de bulunan sosyal kooperatiflerin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde iş birliğini ve iletişimini sağlamayı hedeflemektedir. Belirlenen bu hedefi gerçekleştirmek için planlanan adımlardan biri de öncü ülkelerden biri olan İtalya’ya iyi uygulamaları yerinde dinlemek adına bir saha gezisi gerçekleştirmekti. Örnek uygulamaları dinlemek ve edineceğimiz bilgi ve deneyimleri Sosyal Kooperatifler Mükemmeliyet Merkezi Projesi’ne yansıtabilmek adına, Venedik, San Servolo adasında, 23-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen “Social Enterprise Open Camp” etkinliğine katıldık. Etkinlik çoğunluğu İtalya’dan gelen fakat gerek konuşmacı gerekse de dinleyici olarak dünyanın birçok yerinden yaklaşık 200-250 kişinin katıldığı kapsamlı bir organizasyondu. Ana tema olarak, Covid-19 sürecinde yaşanılanlar, iklim krizi ve etkileri de göz önüne alınarak, bu sene için “gezegen ve insan” seçilmişti. 

Sosyal girişimcilik

Birbirinden farklı atölyelerden, dünyanın farklı yerlerinden gelen konuşmacılardan ve farklı alanlarda uzmanlaşan katılımcılardan oluşan etkinlikte “sosyal girişim” kavramı temel alındı. Yaklaşık 2 senedir Covid – 19 pandemisi nedeniyle yaşanılanlar insanlara bir şeylerin değişmesi gerektiğini net bir şekilde gösterdi. Pandeminin yanı sıra iklim krizinin de yıkıcı sonuçları, bütün bu yaşanılanların dezavantajlı gruplar üzerindeki etkilerinin daha fazla olması ve aslında bütün bunların yaşanmasında “insan” faktörünün etkisi, bir şeyler yapmanın zamanının çoktan geldiğini hatta belki de geçmekte olduğunu yüzümüze sert bir şekilde vurdu. “Sosyal girişim” kavramına odaklanan etkinlik, bu kavramdan başlayarak bir şeyleri dönüştürmek için neler yapabileceğimiz, iş modellerini ve faaliyetlerimizi ne şekilde geliştirebileceğimiz, tüketimi azaltarak ve sürdürülebilirliği arttırarak nasıl “sosyal fayda” yaratarak hareket edebileceğimiz gibi konularda son derece önemli ve faydalı bilgiler edinmemizi sağladı. Atık yönetimi, yenilenebilir ve alternatif enerji, sürdürülebilir, dünyaya saygılı ve doğa dostu üretim zincirleri gibi konularda düzenlenen farklı atölyeler, dünyanın birçok yerinden gelen insanlar ve bu sayede oluşan farklı bakış açıları ile “sosyal faydanın” nasıl arttırılabileceği konularının tartışıldığı, ufuk açıcı deneyimler kazanmamıza sebep oldu. Etki yönetimi, sosyal finansman, sosyal etki analizi, etki yatırımı gibi birçok konu başlığını içeren konuşmalar alana ilişkin yeni ve faydalı fikirler geliştirmemizi sağladı.  

Sosyal Girişim: Sosyal girişimcilik, bireyler, kurum ve kuruluşlar, gruplar tarafından gerçekleştirilen, sosyal faydayı ve toplumsal sorunlara çözüm bulmayı ön planda, maddi fayda ve kar elde etmeyi ise arka planda tutan girişimcilik faaliyetleridir. Sosyal girişimler merkezine toplumu birçok farklı açıdan dönüştürmeyi almaktadır.  Sosyal Fayda: Sosyal fayda, gerçekleştirilen faaliyetlerin, bireylerin ve toplumun dönüştürülmesi, geliştirilmesi ve daha iyiye doğru gitmesi için ortaya koyduğu net etkiyi ifade etmektedir.  

Sosyal faydanın öneminin vurgulandığı etkinlik hem Türkiye’de bulunan sosyal kooperatiflerin faaliyetlerini ne şekilde ve ne yönlerde geliştirebileceğine dair yeni görüşlerle buluşturdu bizi hem de etkinlikten edindiğimiz çıkarımları ve ilişkileri projemize nasıl entegre edebileceğimize dair heyecanlı fikirler oluşturmamızı sağladı. 

Önümüzde upuzun bir yol varken, biz yaşadığımız bu deneyimi de sahip olduklarımıza katarak hızla gezegen ve insanlar için daha fazla nasıl fayda sağlayabiliriz diye düşünmeye başladık bile! 

İlgili Eğitim