Ana içeriğe atla
Image
ara rapor video
Share

STÖ'ler İçin Kaynak Geliştirme Videoları Yayında

Sivil toplumda kaynak geliştirme konusunda sivil toplum aktörlerinin yararlanabileceği kaynaklar oldukça çeşitli. Kaynak geliştirme araçlarında proje destekli hibelerden bağışa, sponsorluktan, kitlesel fon mekanizmalarına kadar pek çok farklı kaynaktan söz etmek mümkün. Bu çeşitlilik ise süreklilik ve sürdürülebilirlik açısından sivil toplum örgütleri için oldukça önemli. 

Sürdürülebilirlik için ise kuruluşun tek bir gelir kaynağına bağımlılığını azaltmak, bağışçı tercihlerine karşı korunmak veya fon olanaklarındaki dalgalanmalara karşı fon kaynaklarını çeşitlendirmek ve trendleri takip etmek sivil toplum örgütlerinin kaynak geliştirme stratejisinde gerekli başlıklar.

Biz de STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında sivil toplum örgütlerinin kaynak geliştirme çalışmalarına fikir vermek ve destek olmak amacıyla bir dizi webinar ve iyi örneklerden oluşan video serisi hazırladık.

Bu video serisi ile kaynak geliştirme stratejinizde yer verebileceğiniz çeşitli platformları tanıyabilir ve sivil alandan kaynak geliştirme örnekleri hakkında bilgi alabilirsiniz. 

STÖ’ler için Kaynak Geliştirme Seminerleri

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve yürütücüsü olduğumuz STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında düzenlediğimiz STÖ’ler için Kaynak Geliştirme Seminerleri'nde çeşitli platformları ve sivil toplum örgütlerinin bu platformlardan nasıl yararlanabileceklerini konuşuyoruz. 

STÖ’ler için Kaynak Geliştirme Seminerleri'nin ilkinde Açık Açık Platformu kurucu üyelerinden Itır Erhart ile söyleştik. Webinarda, şeffalık ve hesap verilebilirlik odağında çalışma yürüten ve Açık Açık Platformu'nu ve sivil toplum örgütlerinin platformdan kaynak geliştirme çalışmaları kapsamında nasıl yararlanabileceğini konuştuk.

STÖ’ler için Kaynak Geliştirme Seminerleri'nin ikincisinde ise Türkiye'deki ilk kitlesel fonlama platformlarından Fongogo Kitlesel Platformu Genel Koordinatörü Catherine Dilmener’i konuk aldık. Webinarda Fongogo Kitlesel Platformunu yakından tanırken başarılı bir kitlesel fonlama kampanyası yürütmenin ipuçları hakkında bilgi aldık.

STÖ'lerden Kaynak Geliştirme Deneyimleri

Sivil toplum örgütlerinin kaynak geliştirme deneyimlerini bizzat kendilerinden dinlediğimiz video serisinde kadın haklarından çocuk haklarına, engelli haklarından hayvan haklarına kadar farklı tematik alanlarda çalışan örgütlerin kaynak geliştirme stratejilerini öğrenebilirsiniz.

Video serisini buradan izleyebilirsiniz.

 

 

İlgili Eğitim