Ana içeriğe atla
Image
medya
Share

Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması Yayınlandı

Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)'ın ETKİNİZ AB Programı desteği ile gerçekleştirdiği "Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması" yayına açıldı.

Türkiye’de yerel medyayı odağa alan ilk census araştırmasını oluşturan bu çalışmada,  81 ilde faaliyet gösteren tüm yerel kurumları ve bu kurumlara dair temel demografik verileri tespit etmeyi hedefledik. Temmuz 2020 ve Şubat 2021 tarihleri arasında 8 ay boyunca yürütülen proje kapsamında yöntem olarak birbirini destekleyen ve iki etaptan oluşan karma bir araştırma metodolojisi uygulandı. İlk etapta, Türkiye’deki yerel medya uzayına dair referans teşkil eden mevcut kurumların saptanması için güncelde var olan tüm veritabanları ve basın listeleri incelendi, il bazlı özel web taramaları yürütüldü. Yürütülen bu detaylı masa başı tarama sonucunda  yerel medyada faaliyet gösteren 3240 yerel kurum olduğu belirlendi. Araştırmanın ikinci etabında ise masabaşı tarama esnasında elde edilen verilerin teyidi ve taramada ulaşılamayan verilerin toplanması için kapsamlı bir saha araştırması yürütüldü ve 1222 yerel medya kurumu ile anket gerçekleştirildi. Proje kapsamında elde edilen verilerin analizi ve ulaşılan bulgular doğrultusunda Türkiye'de yerel medyanın güncel durumunu ve demografik profilini ortaya koyan  "Yerel Medya Veri Tabanı Araştırma Raporu" oluşturuldu.

Yürüttüğümüz bu çalışma ile, yerel medya kurumlarının içinden geçtiği hayatta kalma mücadelesini ve yerelde basın özgürlüğü önündeki engellerin görünürlük kazanmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede, Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması ile ilk adımını attığımız "Türkiye’de Yerel Medyayı Anlamak" araştırma serisi yerel gazetecilerin karşılaştıkları mesleki sorun ve engelleri derinden inceleyen kantitatif  bir  saha araştırması ile devam edecek.

İlgili Eğitim