Ana içeriğe atla

Türkiye’de Ayrımcılık Algısı ve Hak Arama Mekanizmalarına Başvuru Sürecinde Karşılaşılan Engeller

Türkiye toplumunun ayrımcılık algısı, kişilerin eğitim düzeyi, gelir seviyesi ve cinsiyet gibi farklı yönlerden inceleyen “Türkiye’de Ayrımcılık Algısı ve Hak Arama Mekanizmalarına Başvuru Sürecinde Karşılaşılan Engeller” başlıklı rapor kamuoyuyla paylaşıldı.
Yazar / Editör:
Mustafa Kemal Coşkun
Ercan Şen
Yayın Yılı:
2020
Konu:
Diğer
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Share
28.12.2020

Çalışmada Türkiye toplumunun ayrımcılık algısı, kişilerin eğitim düzeyi, gelir seviyesi ve cinsiyet gibi farklı yönlerden incelendi. Rapor kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Edirne, Hatay ve Mardin’de toplam 1200 kişiyle görüşmeler yapıldı.

Türkiye’de ayrımcılığın ne kadar yaygın olduğunu 1’den 10’a doğru puanlamaları istenen katılımcıların yaklaşık yarısı, ayrımcılığın’ çok fazla yaşandığını’ belirtti. Ayrımcılığın kısmen yaygın olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 38,6 olarak kaydedilirken, yüzde 12,4’lük kesim ise ayrımcılığın yaygın olmadığını savundu.

Eğitim düzeyi yönünden de ayrımcılık algısının incelendiği çalışmada, ayrımcılığa yönelik algının, eğitim seviyesinin artmasıyla paralellik gösterdiğinin altı çizildi. Buna göre, ortaokul ve altı eğitim düzeyinde olan katılımcılar çoğunlukla orta düzeyde bir ayrımcılık algısına sahipken, lise mezunlarından itibaren bu algı yükseliyor; lisans ve lisans üstü eğitimde zirveye çıkıyor.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Eylül 2022