Skip to main content
Image
STGM'den Duyuru
Share

“Sivil Toplumda Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar” Eğitimine Başvurular Başladı

08.05.2018
STGM’nin yürütücüsü olduğu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında düzenlenen “Sivil Toplumda Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar” eğitimi için başvurular açıldı.

STGM’nin yürütücüsü olduğu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında düzenlenen “Sivil Toplumda Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar” eğitimi için başvurular açıldı.

Sivil topluma dair kavram ve yaklaşımların konuşulacağı eğitimde STÖ’lerin katılım, hak temellilik, savunuculuk, iş birliği gibi temel konularda bilgi ve becerilerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Eğitim 01-03 Haziran 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Eğitimlere, insan hakları, ifade özgürlüğü, kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli* çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.

Üç gün sürecek olan eğitimin birinci gününde; sivil toplumun tarihsel gelişimi, sivil toplumun değişimle ilişkisi ve katkısı ile savunuculuk üzerine  tartışma yürütülecek.

Eğitimin ikinci gününde; hak, ihtiyaç ve yardım temelli örgütlenme yaklaşımları arasındaki farklar konuşulacak. Dezavantajlı gruplar ve katılımcılık, sosyal içerme ve katılım hakkı gibi konular masaya yatırılacak.

Üçüncü günde ise “iş birliği” kavramı üzerine odaklanılacak ve kamu, akademi, STÖ’ler arası iş birliği konuşulacak. Katılımcı STÖ’lerin çalışma alanlarına giren uluslararası sözleşmeler tanıtılacak.

Eğitime Ankara dışından katılacakların konaklama ve ulaşım masrafları STGM tarafından karşılanacaktır. Eğitime katılmak isteyen STÖ’lerin 18 Mayıs Cuma günü saat 17.00ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitime her örgütü temsilen 1 kişi kabul edilecektir. Eğitim katılımcıları 23 Mayıs Çarşamba günü e-posta ile bilgilendirilecektir.

Başvuru formu

Sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

*"Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler."

 

İlgili Dosyalar:

  1. BAŞLIK YOK [PNG] [107.38K]
  2. BAŞLIK YOK [PNG] [107.38K]
Share
Related Contents