Skip to main content
Image
STGM'den Duyuru
Share

Kar Amacı Gütmeyen Sosyal Kooperatifler TechSoup Türkiye Bağışlarından Yararlanabilir

TechSoup Türkiye olarak, ülkemizde gelişen sosyal kooperatiflerin ihtiyaçlarını gözeterek Techsoup Global’ın da desteğiyle tüzel kişiliğe sahip kar amacı gütmeyen sosyal kooperatifleri de yazılım bağış programımız kapsamına aldık. Artık kar amacı gütmeyen sosyal kooperatifler de TechSoup Türkiye’nin sunduğu yazılım bağışlarından belli koşulları karşıladıkları sürece faydalanabilecekler.

TechSoup Türkiye olarak, ülkemizde gelişen sosyal kooperatiflerin ihtiyaçlarını gözeterek Techsoup Global’ın da desteğiyle tüzel kişiliğe sahip kar amacı gütmeyen sosyal kooperatifleri de yazılım bağış programımız kapsamına aldık. Artık kar amacı gütmeyen sosyal kooperatifler de TechSoup Türkiye’nin sunduğu yazılım bağışlarından belli koşulları karşıladıkları sürece faydalanabilecekler.

TechSoup Türkiye Logo
TechSoup Türkiye Yazılım Bağış Programı, TechSoup Global ortaklığı ile hayata geçtiği 2014 yılından bu yana Türkiye’de sivil toplumun ihtiyaç duyduğu yazılım çözümlerine cevap vermeye ve sivil toplumu teknolojik araçlarla donatmaya devam ediyor. Bugüne kadar program kapsamındaki sivil toplum örgütlerini Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı dernekler ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne kayıtlı Vakıf tüzel kişilikleri oluşturmaktaydı. TechSoup Türkiye olarak, ülkemizde gelişen sosyal kooperatiflerin ihtiyaçlarını gözeterek Techsoup Global’ın da desteğiyle tüzel kişiliğe sahip kar amacı gütmeyen sosyal kooperatifleri de yazılım bağış programımız kapsamına aldık. Artık kar amacı gütmeyen sosyal kooperatifler de TechSoup Türkiye’nin sunduğu yazılım bağışlarından belli koşulları karşıladıkları sürece faydalanabilecekler.

“Sosyal kooperatifçilik” tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ayrı bir tüzel kişiliği değil, daha çok faaliyet alanına ve uygulamalara karşılık gelen bir tanımlamayı içeriyor. Çalışmalarıyla her türlü ayrımcılığın önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkması, adil gelir dağılımının sağlanması, yerel-bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve/veya sosyal içermenin sağlanması gibi çeşitli kamu yararına sonuçların ortaya çıkması amacıyla kurulmuş veya yeniden yapılandırılmış kooperatifler, dünyada yaygın bir şekilde kullanılan “sosyal kooperatifçilik” tanımına uygun kuruluşlar olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde çalışmalarını doğrudan kamu yararına yönelik olarak belirlemiş çok sayıda sosyal kooperatif bulunuyor.

TechSoup Türkiye Yazılım Bağış Programı’ndan yararlanmak isteyen kar amacı gütmeyen sosyal kooperatiflerin, aşağıdaki koşulları sağlaması bekleniyor;

Kar amacı gütmemek:

  • Gelir-gider farkının ortaklara dağıtılmayacağı,
  • Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmayacağı
  • Sermaye üzerinden kazancı dağıtılmayacağı
  • Yönetim ve denetim kurulu üyelerine gelir ve gider farkından pay verilemeyeceği

hususlarının alınan genel kurul kararıyla kooperatif ana sözleşmesinin ilgili maddesinde düzenlenmesi.

Kamu yararına çalışmak:

Kooperatif ana sözleşmesinde yer alan amaç ve faaliyet bölümünde belirtilen kuruluş amaçlarının sonuçları bakımından “kamu yararı”na yönelik olması.

Faaliyet Alanı:

TechSoup Türkiye Yazılım Bağış Programı kapsamındaki partner donörler, sivil toplum örgütlerine sundukları destekleri belirlerken bazı faaliyet konularını kapsam dışında bırakmayı tercih edebiliyorlar. TechSoup Türkiye’nin ilk kayıt aşamasında yürüttüğü Uygunluk Değerlendirme Süreci, her bir donöre ait kriterlerin, yararlanıcı STÖ’nün ana faaliyet alanına uygunluğunun denetimini içerir. Bu denetim global kural ve standartlar baz alınarak yürütülür, duruma veya ülkeye özel istisnalar olması mümkün değildir.

TechSoup Türkiye programına katılabilmek için, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin hem başvuruda belirtilen genel uygunluk kriterlerini, hem de bağışta bulunan her bir bağışçı partnerin belirlediği uygunluk kriterlerini karşılaması gereklidir. STÖ’ler, bir bağışçı partner için gerekli uygunluğa sahip olmasa bile, diğer bağışçı partnerlerin bağışları için uygun olabilir. TechSoup Türkiye'ye kaydınızın incelenip onaylanmasının ardından bu bilgi size ulaşacaktır.

TechSoup Türkiye’ye kolayca kayıt olmak ve programdan yararlanmaya başlamak için hazırladığımız kayıt kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

İletişime geçmek için [email protected] adresine yazabilirsiniz.

İlgili Dosyalar:

  1. TechSoup Türkiye Logo [PNG] [11.92K]
Share
İlgili Eğitim