Skip to main content
Image
Haber yatay görseli
Share

Sosyal Hizmeti Yeniden Düşünmek II: İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet(ler) Konferansı

Değerli  Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri;

Değerli  Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri;

afis
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Frederich Eberth Stiftung Derneği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından 23-24 Mart 2012 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Yerleşkesinde "Sosyal Hizmeti Yeniden Düşünmek II:

İnsan Hakları ve Sosyal Hizme(ler)"

başlıklı uluslararası katılımlı bir konferans düzenliyoruz.

Türkiye’de sosyal hizmetlerin yeniden yapılandırılması sürecine müdahil olabilmek ve bu süreci etkileyebilmek için ortak hareket etmenin bir görev olduğu bilinciyle hareket eden bizler, “Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek” başlıklı konferanslarımızdan ikincisinde, sosyal hizmetlerin sunumu ve bu hizmetlere erişimin hak temelli bir yasal çerçevede güvence altına alınmasına vurgu yapmak istiyoruz.

Sosyal hizmetlerin, insan haklarının korunması ve güvence altına alınması bakımından temel bir işlevi olduğunu öne çıkarmak için bu seneki konferansımızın başlığını “İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet(ler)” olarak saptadık.

Konferans, aşağıda isimleri verilen üniversiteler, STK'lar ve meslek örgütleri tarafından da desteklenmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü

Maltepe Üniversitesi SOYAÇ

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Sosyal Haklar Derneği

Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği

Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER)

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği

Konferansın afişi ve programı ekte sunulmuştur.

Katılım ücretsizdir.

Dr. Neşe Şahin Taşğın

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

İstanbul Şube Sekreteri

İletişim için:

[email protected]

[email protected]

İlgili Dosyalar:

  1. afis [JPG] [83.75K]
  2. Afiş [JPG] [0.96M]
  3. Broşür [PDF] [1.52M]
Share
İlgili Eğitim