Skip to main content
Image
STGM'den Duyuru
Share

Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Hibe Programı Başvuruları Başladı

11.02.2019
Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Toplum Desteği ve Medya 2018-2019 “Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar” hibe programı için yeni teklif çağrısı yayınladı. Başvurular için son tarih 26 Mart 2019, Brüksel saatiyle 16:00.

Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Toplum Desteği ve Medya 2018-2019 “Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar” hibe programı için yeni teklif çağrısı yayınladı. Başvurular için son tarih 26 Mart 2019, Brüksel saatiyle 16:00.

Hibe programı STK'ların ağ ve platformlarının organizasyonel ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi, STK'ların ağ ve platformlarının iletişim kurma yeteneklerini ve hedef kitlelerine ulaşma yollarını güçlendirmeyi ve STK'ların ağları ve platformlar aracılığıyla yerel ve/veya ulusal düzeydeki kamu otoriteleri arasında stratejik işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. 

Hibe çağrısının öncelikleri şöyle;  

- Hak temelli yaklaşıma göre tasarlanması;

- Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevre/ iklim değişikliği gibi yatay kesen konulara özel bir önem atfetmesi;

-Azınlıklar, Romanlar, Domlar, engelliler vb. gibi hassas grupların/toplulukların katılımını ve temsilini/dahiliyetini her bir grup kendine özgü ihtiyaçlarına göz önünde bulundurarak sağlamak.

- Avrupa ve/veya uluslararası düzeyde kurulan sivil toplum örgütleriyle uluslararası ağ ve işbirliğini desteklemek;

- Avrupa Birliği veya Türkiye'deki diğer ortaklar tarafından finanse edilen diğer programlar aracılığıyla gerçekleştirilen eylemlerle bütünleyicilik sağlamak ve yeni sinerjiler oluşturmak.

EuropeAid/162384/DD/ACT/TR referans numarasıyla başvuruya açılan Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar hibe programı için ön başvurular 26 Mart 2019 tarihine kadar kabul edilecek. Hibe programına başvurular İngilizce yapılacaktır. Başvuru sahiplerinin PADOR ve PROSPECT kaydının olması zorunludur.

Hibe kapsamında 8 farklı LOT'ta toplamda 9,5 milyon Avro destek verilmesi planlanıyor. Hibe başvurusunun ayrıntıları ve İngilizce yayınlanan başvuru rehberi için lütfen tıklayınız. 

Hibe kapsamında desteklenecek LOT'lar ise şöyle; 

Lot 1: Çevre ve İklim Değişikliği

Lot 2: Toplumsal Cinsiyet (LGBTI+ dahil)

Lot 3: Çocuk ve Gençlik

Lot 4: Azınlık ve Kültürel Haklar

Lot 5: Mülteciler ve Göçmenlerin Hakları

Lot 6: Sürdürülebilir Ulaşım

Lot 7: Tüketicinin korunması ve Sağlık Hakkı

Lot 8: Sivil Koruma ve Afet Riskinin Azaltılması

Teklif çağrısı ve başvuruya ilişkin sorular için  son başvuru tarihinden 21 gün öncesine kadar [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

 

Share
İlgili Eğitim