Skip to main content
Image
Haber yatay görseli
Share

Başka Bir Siyaset Okulu Katılımcılarını Bekliyor

Geçtiğimiz sene Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Avrupa Konseyi ve Olof Palme Uluslararası Merkezi’nin desteğiyle ilk kez düzenlenen "Başka bir Siyaset Okulu" bu yıl 28 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek. 

Geçtiğimiz sene Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Avrupa Konseyi ve Olof Palme Uluslararası Merkezi’nin desteğiyle ilk kez düzenlenen "Başka bir Siyaset Okulu" bu yıl 28 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek. 

18-35 yaş arasında, toplumsal meselelere duyarlı, liderlik potansiyeli gösteren, aktif yurttaşlık bilincine sahip tüm gençlerin katılımına açık olan okulda, daha önce üniversite kulübü, sivil toplum örgütü ya da yerel yönetimler gibi kurum ve oluşumlarda aktif çalışmış/çalışmakta olan gençlere öncelik tanınacak.

Programa 20 kişi katılacaktır. Gelen başvurular proje ekibi tarafından coğrafi dağılım ve yaş gözetilerek değerlendirilecekken, katılımcıların tüm ulaşım, konaklama ve yemek masrafları program tarafından karşılanacak. 

Okulun eğitimcileri akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve mevcut / eski dönem milletvekillerinden oluşuyor. 

Başvurmak isteyenlerin başvuru formunu doldurması ve özgeçmişlerini 3 Ekim 2018e kadar, [email protected] adresine göndermesi gerekmektedir.

Sorular için baskabirsiyasetokulu.org  adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/baskabirsiyasetokulu/?modal=admin_todo_tour

Facebook Etkinlik Sayfası: https://www.facebook.com/events/302768567204075/

Başka Bir Siyaset Okulu‘nun hedefi toplumsal meselelere ilgi duyan gençlerin ve genç Romanların siyasal ve sosyal alanda aktif yurttaşlar olmalarını teşvik etmek ve karar verici mekanizmalara katılımlarını arttırmaktır. Bu doğrultuda eğitim programı boyunca aktif yurttaşlık, sosyal politikalar, yerel yönetimlerin işleyişi ve Avrupa’da ve Türkiye’de Roman sivil toplumunun gelişimi ile Romanlara yönelik politikalar gibi çeşitli siyasal konuların yanında ayrımcılık ile sosyal içerme, toplumsal cinsiyet, sanat ve aktivizm gibi tematik konular işlenir. Katılım ve liderlik için beceri gelişimine de önem veren program siyasal iletişim, alternatif aktivizm modelleri, kamuya hitabet gibi pratiğe yönelik modüller de içerir. Dersler grup aktiviteleri ve atölyeler ile desteklenir.

Sıfır Ayrımcılık Derneği ise, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak riskli ve dezavantajlı toplulukların sosyal-kültürel açıdan gelişme göstermesini hedefler. Ayrıca bu topluluklara yönelik ön yargı ve ayrımcılığa karşı toplumun diyalog ve dayanışma çerçevesinde bütünleşmesi için çalışmalar yapar.

“Herkes farklı, herkes eşit” ilkesi temelinde çok kültürlü bir yaşamın koşullarını yaratmaya, geliştirmeye ve korumaya yönelik çalışmalar yaparken dezavantajlı toplulukların kendi içlerinde ve tüm toplumla maddi manevi dayanışma ilişkilerini kurmayı, geliştirmeyi, korumayı ve ilerletmeyi hedefler.

 

İlgili Dosyalar:

  1. BAŞLIK YOK [JPG] [62.63K]
Share
İlgili Eğitim