Skip to main content
Image
Haber yatay görseli
Share

Çoğulcu Medya İçin Gazetecilere Destek Programı Başlıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi Programı (M4D)” kapsamında gazetecileri ve mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen Gazeteciler Cemiyeti program destek araçlarının 1 Nisan 2019’da başlayacağını duyurdu. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi Programı (M4D)” kapsamında gazetecileri ve mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen Gazeteciler Cemiyeti program destek araçlarının 1 Nisan 2019’da başlayacağını duyurdu. 

Türkiye’deki medya çoğulculuğunu ve basın özgürlüğünün sağlanmasına yönelik farkındalığı ve talebi artırmayı, gazetecilerin kendilerini güvende hissetmesini ve dayanışmanın güçlendirildiği bir ortamın oluşturulmasını hedefleyen program üç yıl boyunca çeşitli faaliyet ve finansal kaynak araçlarıyla Türkiye’deki gazeteciler destekleyecek. 

M4D programı internet sitesi teknik destek aracı, serbest çalışan gazetecileri güçlendirme destek aracı ve Basın Evi destek aracından oluşuyor.

Program kapsamında gazeteciler ve medya alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, tüm destek araçlarına başvuruda bulunabilecek. Basın sektöründe örgütlülüğü ve mesleki dayanışmayı teşvik etmek amacıyla başvuracak kişilerin cemiyet, sendika, dernek vb. medya sivil toplum kuruluşlarına üye olması şartı aranacak.

Türkiye’deki gazetecilerin, mesleklerini sürdürebilecekleri mecraları kurmaları ve geliştirmelerini özendirmeyi hedefleyen "İnternet Sitesi Teknik Destek Aracı"   gazetecilerin kuracakları internet siteleri için barındırma (hosting), alan adı (domain) ve tasarım aracı masrafları için 200 Avro’ya kadar destek sağlayacak. 

"Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı" kapsamında ise haber, araştırma ve dizi yazıların, Gazeteciler Cemiyeti’nin1978’den bugüne okurla buluşturduğu
24 Saat Gazetesi’nde yayınlanması yoluyla mesleğin norm ve etik değerlerine sahip çıkacak genç işsiz gazetecilerle dayanışma amaçlanıyor. Başvurunun Ulusal Komite ilkeleri gözetilerek kabul edilmesi durumunda haber yazısı başına brüt 75 Avro, araştırma yazısı ve dizi yazısı başına ise brüt 120 Avro verilecek.

Medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini, medya kuruluşları ve gazetecilerin, gazetecilik faaliyetlerini devam ettirmelerini, kapasitelerini güçlendirmelerini ve Türkiye’deki çoğulcu medyanın oluşumunu desteklemeyi hedefleyen "Basın Evi Destek Aracı" ise "Yapısal Güçlendirme Destek Paketi” ve “Sürdürülebilirlik Destek Paketi” ile uygun bulunacak. Başvurulara ise 1000 Avro’dan 15000 Avro’ya kadar ayni destek sağlanabilecek.

İnternet Sitesi Teknik Destek Aracı ve Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı başvuruları 1 Nisan 2019, Basın Evi Destek Aracı başvuruları ise Nisan ayı içerisinde yapılabilecek.

Program kapsamındaki üç farklı destek aracına yönelik başvuru rehberleri, formlar ve ayrıntılı bilgiye www.media4democracy.org adresinden ulaşılabilirsiniz. 

Share
İlgili Eğitim