Skip to main content
Image
STGM'den Duyuru
Share

Kanada Yerel Girişimler Fonu 2020 Yılı Teklif Çağrısı

05.06.2020
Türkiye'deki Kanada Büyükelçiliği, Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI) yıllık teklif çağrısını duyurdu. Küçük ölçekli, yüksek etkili projeleri desteklemek için tasarlanan program ağırlıklı olarak yerel ortaklar tarafından tasarlanan projelere yönelik. 
Türkiye'deki Kanada Büyükelçiliği, Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI) yıllık teklif çağrısını duyurdu. Küçük ölçekli, yüksek etkili projeleri desteklemek için tasarlanan program ağırlıklı olarak yerel ortaklar tarafından tasarlanan projelere yönelik. 
 
Fonun desteklediği tematik alanlar şöyle;
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi 
  • Çeşitlilik, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü dahil kapsayıcı yönetişim 
  • Çatışmanın önlenmesi ve barışın inşasına odaklanan barış ve güvenlik
  • Kadınların ekonomik hakları, insana yakışır iş ve girişimcilik de dahil olmak üzere herkes için büyüme, en yoksul ve en savunmasız olanlara yatırım yapmak ve ekonomik kazançları korumak
  • Sağlık, eğitim ve beslenmeyi kapsayan insanlık onuru 
  • Adaptasyon ve hafifletmenin yanı sıra, su yönetimine odaklanan çevre ve iklim eylemi 
     
Yerel projelere, özellikle büyük şehirlerin dışında yürütülen projelere daha fazla önem verilecektir. Ayrıca, bu döngü için istisnai olarak, COVID-19 yanıtı ve özellikle diğer tematik önceliklerin yanı sıra COVID-19 yanıtını birbirine bağlayan projeler için “sağlığı kapsayan insan onuru” önceliğine yeni bir vurgu yapılacaktır.
 
2017'de Kanada, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların ve kız çocuklarının yoksulluğu azaltmanın ve daha kapsayıcı, huzurlu ve müreffeh bir dünya inşa etmenin en etkili yolu olarak güçlendirilmesi için Feminist Uluslararası Yardım Politikasını benimsedi. Bu politikaya uygun olarak, CFLI proje başvuru süreci artık toplumsal cinsiyete dayalı bir analiz (GBA) gerektirmektedir. Toplumsal cinsiyet analizinin yetersiz bir şekilde tamamlanması teklifinizin dikkate alınmasını etkileyebilir.
 
Kanada Yerel Girişimler Fonu kapsamında 20 bin ila 40 bin Kanada Doları arasında destek sunuluyor. Başvurular için  son tarih 12 Haziran 2020.
 
Başvuru detayları için lütfen bakınız.
 
*Bu duyurunun çevirisi STGM tarafından bilgilendirmek amacıyla yapılmıştır.  Başvuru detayları için lütfen duyurunun yapıldığı sayfayı ziyaret ediniz.
 
Share
Related Contents