Skip to main content
Image
TACSO 3 İhtiyaç Analizi
Share

AB TACSO 3 Bölgesel İhtiyaç Analizi Raporu Yayınlandı

24.09.2020
AB TACSO 3 Bölgesel İhtiyaç Analizi Raporu, tam rapor ve ülke özetleri ile birlikte TACSO web sitesinde yayınlandı.  İhtiyaç analizi raporu sivil toplum örgütleri için elverişli yasal ve finansal ortam, temel özgürlükler, sivil toplum-kamu iş birliği ve sivil toplum örgütlerinin kapasite güçlendirme ihtiyaçları gibi ana başlıkları içeriyor.

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi ( Avrupa Birliği TACSO 3) kapsamında hazırlanan rapor Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'deki sivil toplumun durumu hakkında yapılan araştırmanın kapsamlı bir analizini içeriyor.

Çalışma kapsamında yaklaşık 700 sivil toplum örgütü, bağışçı ve paydaşla görüşme gerçekleştirilirken, raporda sivil toplumun gelişimi için elverişli ortama, STÖ'ler ile hükümet arasındaki ilişkilerin değiştirilmesine ve STÖ'lerin kapasitesine ilişkin bulgular, sonuçlar ve tavsiyeler yer alıyor.

Türkiye'de Sivil Alan Gözle Görülür Şekilde Küçüldü

Çalışmada Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya STÖ'lerin gelişimi için elverişli ortam konusunda olumlu değerlendirilirken, Türkiye, Sırbistan ve Bosna-Hersek olumsuz bir değerlendirme aldı. 

Raporda, Avrupa ve dünyada popülizmin yükseliş eğilimleri ve sivil alanın daralması sebebiyle temel özgürlüklerin sıklıkla ihlal edildiği not edilirken, bazı ülkelerde gelişme görüldüğü ancak olağanüstü halin ardından Türkiye'de sivil alanın gözle görülür şekilde küçüldüğü belirtildi. Bu olumsuz gelişmelere karşın ise ülkelerde yeni sosyal hareketler ve taban girişimlerinin ortaya çıktığı da not edildi.

Raporda yeni toplumsal hareketler ve taban girişimlerinin daha küçük ve daha esnek olma eğiliminde olduğu belirtilirken, bu yapıların ücretsiz ve erişimi kolay çevrim içi araçları sıklıkla kullandığı bilgisi yer aldı. Yeni fırsatlar barındıran dijitalleşme sürecinde STÖ'lerin özellikle sosyal medya ve veri görselleştirme araçlarından yaralandığı ancak dijital iletişim becerilerinin sınırlı düzeyde olduğu not edildi.

STÖ'ler Kapasite Sorunlarıyla Karşı Karşıya

Raporda, STÖ'lerin stratejik kaynak yaratma becerilerine ve isteğine sahip olsalar bile dış finansmana hala büyük ölçüde bağlı olduğu, bağış kültürünün yerleşmediği ve yerel bağışçı kapasitelerinin ise zayıf olduğu aktarıldı.

Araştırma kapsamına dahil edilen ülkelerde STÖ'lerin ağlar ve koalisyonlar aracılığıyla savunuculuğun yaygın olduğu belirtilirken, bölgede başarılı iş birliklerinin de olduğu söylendi. 

STÖ’lerin şeffaflık ve hesap verebilirlik, iletişim, savunuculuk, operasyonlara yönelik stratejik yaklaşımlar, izleme ve değerlendirme, iç yönetişim yapıları, kaynak yaratma ve kaynak çeşitlendirme başlıklarında da kapasite sorunları olduğu söylendi.  

Yönetici Özetine buradan, infografiğe ise buradan ulaşabilirsiniz. 

İlgili Eğitim