Skip to main content
Image
TACSO 3 İhtiyaç Analizi
Share

AB TACSO 3 AB Kılavuz İlkeleri Kapsamında 2020 İzleme Çalışmaları İçin Araştırma Ekibi Arıyor

11.12.2020
AB TACSO 3 Projesi, 2014-2020 Genişleme Bölgesinde Sivil Topluma Destek için AB Kılavuz İlkelerinin yıllık izleme çalışmaları için bir araştırma ekibi / kuruluşu arıyor. Yıllık izleme çalışması veri toplama ve rapor hazırlama aşamalarından oluşacak.

Araştırma ekibinden anket, odak grup ve görüşme yoluyla sahadan veri toplaması ve buradan toplanan verilere dayalı bir analiz belgesi hazırlaması bekleniyor. Veri toplama çalışmasının Ocak 2021'de başlaması ve Mart sonu-Nisan başı sona ermesi beklenmektedir.

Araştırmayla ilgilenen kuruluşların çağrıda belirlenen unsurlara göre teknik ve mali teklif vermesi bekleniyor. Başvuru sırasında çalışmayı yürütecek uzmanların AB formatında özgeçmişlerinin de teklifin bir parçası olarak iletilmesi gerekiyor.  Başvuru için son tarih 21 Aralık 2020 Pazartesi. 

Detaylı bilgi için buraya bakabilirsiniz. 

İlgili Eğitim