Skip to main content
Image
webinar
Share

TBİD’den Webinar: Dijital Şiddetin Psikolojik Etkileri

Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği (TBİD), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin finansal desteğiyle yürüttüğü “Dijital Şiddet ile Mücadele Projesi” kapsamındaki etkinliklerine 18 Mart 2021 Perşembe günü saat 17:00-19:00 arasında düzenleyeceği “Dijital Şiddetin Psikolojik Etkileri” başlıklı bir webinarla devam ediyor.

Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği (TBİD), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin finansal desteğiyle yürüttüğü “Dijital Şiddet ile Mücadele Projesi” kapsamındaki etkinliklerine 18 Mart 2021 Perşembe günü saat 17:00-19:00 arasında düzenleyeceği “Dijital Şiddetin Psikolojik Etkileri” başlıklı bir webinarla devam ediyor. Webinarda Psikolog Nilay Abınık, dijital şiddetin bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini şiddeti uygulayan fail ve şiddete maruz bırakılan kişiler açısından değerlendirecek ve özellikle kadınları, çocukları ve gençleri etkileyen dijital şiddetin yarattığı olumsuzlukları ele alacak. TBİD Dijital Şiddet Mücadele Programı Koordinatörü Şevket Uyanık ve akademisyen Gülüm Şener’in kolaylaştırıcılığında gerçekleşecek olan webinarda Psikolog Abınık, katılımcıları dijital şiddetle psikolojik yönden mücadele etme yöntemleri hakkında da  bilgilendirecek. 

dijitalsiddet

TBİD, “Dijital Şiddetle Mücadele Projesi” ile hukuk, psikoloji, iletişim, bilişim ve dijital güvenlik alanında çalışan uzmanların ve akademisyenlerin katkılarıyla, dijital şiddet alanında toplumsal farkındalığın artırılmasını, gerekli yasal düzenlemelerin sağlanması için zemin oluşturulmasını ve dijital şiddeti önleyici pratiklerin hayata geçirilmesini hedefliyor. TBİD, proje boyunca dijital şiddetle ilgili bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Her ay gerçekleştirilen dijital şiddetle mücadele webinarlarında, uzmanlar tarafından dijital şiddetin hukuki, psikolojik ve toplumsal boyutları ele alınıyor.
 

İlgili Eğitim