Skip to main content
Image
hibe duyurusu
Share

İzmir Kalkınma Ajansı - 2023 Yılı Teknik Destek Programı

Programın amacı, İzmir’in dirençliliğini artıracak şekilde mekânsal planlama, afet yönetimi ve yeşil dönüşüm alanlarında bölgedeki kurumsal kapasitenin güçlendirilmesidir.

Amaçlar:

  • Afet Yönetiminde Yerel Bilgi Altyapısının ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
  • Yerel Yönetimlerin Mekânsal Planlama Alanında Kapasitelerinin Geliştirilmesi, Mekânsal Planlamaya Katkı Sağlayacak Çalışmaların Hazırlanması
  • Sanayi ve Tarımda Yeşil Dönüşüme Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi

Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: https://izka.org.tr/destekler/teknik-destek-programlari/2023-yili-1-donem-teknik-destek-programi/ 

İlgili Eğitim