Skip to main content

Türkiye’de Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 İzleme Raporu

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) koordinasyonunda farklı tematik alanlarda çalışma yürüten Ayrımcılık İzleme Platformu üyesi 21 sivil toplum örgütü tarafından hazırlanan Türkiye’de Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 İzleme Raporu yayınlandı.
Author / Editor:
Mahir Işık, Nejat Tastan, Nurcihan Temur, Özlem Kara, Sinem Mısırlıoğlu
Publishing Date:
2012
Subject/Topic:
Engelli Hakları
Language:
Türkçe
Publisher:
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD)
Share

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) koordinasyonunda farklı tematik alanlarda çalışma yürüten Ayrımcılık İzleme Platformu üyesi 21 sivil toplum örgütü tarafından hazırlanan Türkiye’de Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 İzleme Raporu yayınlandı.

Raporda,  engelli bireylere yönelik ayrımcılık ve hak ihlallerinin görünür kılınması yoluyla farkındalık yaratmak ve yasama/yürütme otoritesinin engelliler alanındaki politika ve uygulamalarının insan hakları ve fırsat eşitliği temeline oturtulmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Raporda Türkiye yasal mevzuatı, yaygın/yerel medyaya yansıyan haberler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları taraması yapıldı. Rapor, İzleme Platformu üyesi STÖ’lere yapılan başvurular, yargı organlarına intikal eden şikayet ve davalar, resmi istatistikler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) verilen yazılı soru önergeleri ile kanun teklif ve tasarıları ve engellilik ile ilgili alan araştırmalarından yararlanılarak hazırlandı.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Channel

On the STGM YouTube Channel, you can find various tutorials, presentations and current discussions on civil society. Check out our channel now and subscribe.

July 2024