Skip to main content

Türkiye Cezasızlık Araştırması Sonuçları

Uluslararası Şeffaflık Derneği, Türkiye Cezasızlık Araştırması raporunu yayınladı. 
Publishing Date:
2015
Subject/Topic:
İfade Özgürlüğü
Language:
Türkçe
Publisher:
Uluslararası Şeffaflık Derneği
Share

Uluslararası Şeffaflık Derneği, Türkiye Cezasızlık Araştırması raporunu yayınladı. 
Gazeteciler nezdinde “cezasızlık” kavramının bilinirliğinin ve çağrıştırdıklarının belirlenmesi, gazetecilerin cezasızlıkla mücadelede medyanın rolüne dair farkındalıklarının belirlenmesi ve yolsuzlukta cezasızlığın toplumsal boyutunun vurgulanması amacıyla yapılan araştırmaya anket yöntemiyle 317 kişi katıldı. 
Raporda basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar, Türkiye medyasında sansür / otosansür, yolsuzluk haberleri ve kamu yararı, Türkiye’de yolsuzlukla ilgili haber yapmak, yolsuzluk haberlerinde kullanılan kavramlar ve cezasızlık kavramı ve kullanımına ilişkin veriler sunuluyor.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Channel

On the STGM YouTube Channel, you can find various tutorials, presentations and current discussions on civil society. Check out our channel now and subscribe.

July 2024