Skip to main content

COVID-19 Krizi Sürecinde Türkiye’deki Mültecilerin Durum Analizi

Mülteci Destek Derneği (MUDEM) mültecilerin pandemide yaşadıkları öğrenmek üzere Nisan ayında gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarını paylaştı.
Author / Editor:
Ahmet Suat Alioğlu, Alican Yücel, Begüm Paçacıoğlu, Cansu Taşdemir, Ezgi Aybar, İbrahim Altay, Safa Karataş
Publishing Date:
2020
Subject/Topic:
Sığınmacı/Mülteci Hakları
Language:
Türkçe
Publisher:
Mülteci Destek Derneği (MUDEM)
Share
Mülteci Destek Derneği (MUDEM) mültecilerin pandemide yaşadıkları öğrenmek üzere Nisan ayında gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarını paylaştı.
 
COVID-19 pandemisinin Türkiye’deki mülteciler üzerindeki etkisi ile ilgili ulusal ve uluslararası aktörler ve kamuoyunun bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında tele anket yöntemi ile nicel ağırlıklı veriler elde edildi. Raporda çalışmanın 12 Arapça ve 3 Farsça konuşan görüşmeci tarafından yürütüldüğü ve toplamda 385 hane ile görüşüldüğü bilgisi yer aldı. Hane başına yaşayan birey sayısının beş olarak tahmin edildiği durumda, söz konusu çalışmanın 2000 bireyi kapsadığı belirtildi.
 
Durum analiz raporunda çalışma kapsamında görüşülen kişilerin yüzde 65'inin pandemi sürecinde İl Göç İdaresi Müdürlükleri’nin güncel paylaşımlarından haberdar olmadıklarını belirtildi.
 
Raporda mültecilerin başta dil bariyeri olmak üzere sosyal uyum konusunda yaşadıkları birtakım sorunlar, endişeler ve bilgi eksikliklerinden kaynaklanan çekincelerle, COVID-19 pandemisi sürecinde sağlık hizmetlerine erişim konusunda bazı isteksizlikler yarattığı da not edildi. 
 
Durum analizinde pandemide uzaktan eğitim sistemine dair de bulgular yer aldı. Raporda pandemi sürecinde uzaktan eğitim hizmetlerine erişimin önündeki en yaygın engellerin, dil bariyeri, teknik ekipman eksikliği (hanede televizyon, internet erişimi, akıllı telefon, bilgisayar, tablet, vb. bulunmaması), ev ortamının düzenli olarak eğitim almak için elverişli olmaması ve uzaktan eğitim hizmetleri hakkında bilgi eksikliği olduğu not edildi. 
Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Channel

On the STGM YouTube Channel, you can find various tutorials, presentations and current discussions on civil society. Check out our channel now and subscribe.

July 2024