Skip to main content

2019 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu

Kaos GL Derneği, 2019 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Rapor nefret suçlarının  kamusal alanlarda, görgü tanıklarının gözü önünde işlendiğini ortaya koyarken,  polisin ve görgü tanıklarının da pek çok vakaya kayıtsız ya da küçümseyici yaklaştığı not edildi. 
Publishing Date:
2020
Subject/Topic:
LGBTİ+
Language:
Türkçe
Publisher:
Kaos GL
Share
Kaos GL Derneği, 2019 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Rapor nefret suçlarının  kamusal alanlarda, görgü tanıklarının gözü önünde işlendiğini ortaya koyarken,  polisin ve görgü tanıklarının da pek çok vakaya kayıtsız ya da küçümseyici yaklaştığı not edildi. 
 
2019 yılı araştırmasının sonuçlarına göre 150 vakadan sadece 26’sı polise bildirildi. Bildirmeme gerekçesi olarak ise en çok “başvurunun işe yarayacağına inanmama”, “polis tarafından aileye ya da medyaya ifşa edilmekten sakınma” ve “polis tarafından ayrımcılığa uğratılmak istememe” dile getiriliyor.
 
Nefret suçuna maruz kalmış kişilerin cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri ya da cinsiyet özellikleri nedeniyle kendi evlerinde ya da kamuya açık alanlarda hissettikleri şiddetli kaygılar, kamu kurumlarına, özellikle de kolluk kuvvetlerine duyulan güvensizlik ve hatta korku ile perçinleniyor. Bu durum nefret suçlarının polise son derece az sayıda bildirilmesine neden oluyor.

Vakaların büyük çoğunluğu kamusal mekânlarda

Araştırmanın bir diğer göze çarpan bulgusu suçların işlendiği mekânlar. Vakaların büyük çoğunluğu kamusal mekânlarda, görgü tanıklarının gözü önünde gerçekleşiyor. Rapora göre vakaların yarısında görgü tanıkları herhangi bir tepki vermezken dörtte birinde saldırganlardan yana tavır gösteriyorlar.

2019 araştırma bulgularına göre homofobi ve transfobi temelli nefret suçlarının üçte ikisinde failler iki veya daha fazla sayıda kişiden oluşuyor. 2019’da bildirilen 150 vakadan 41’inde yani dörtte birinden fazla oranda olayda failler üç kişiden fazlalar. 

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Channel

On the STGM YouTube Channel, you can find various tutorials, presentations and current discussions on civil society. Check out our channel now and subscribe.

July 2024