Ana içeriğe atla
Image
stgm
Share

STGM’nin Amaçları

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) 2004 yılında, ülkemizde katılımcı demokrasinin gelişiminde sivil toplumun önemine inanan bir grup fikir önderi ve aktivist tarafından kuruldu.

STGM;

  • STÖ’lerin bilgi, ekonomik güç ve cesaret eksikliklerini giderecek çalışmalarla verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olmayı hedefler.
  • Sivil toplum haritasını ve veri tabanını oluşturmak ve iletişim ağı kurmak için çalışma yürütür; ulusal STÖ platformları oluşturma çabalarını destekler, STÖ’ler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecek olanakları sağlamak üzere çalışır.
  • Kitle iletişim araçlarını kullanarak sivil örgütlerin çalışmalarını duyurarak ve lobi faaliyetleri yürüterek sosyal girişimciliği özendirmeyi, toplumsal farkındalığı artırarak sivil inisiyatifi güçlendirmeyi hedefler.
  • STÖ’lerin karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmeye, halkla diyaloglarını geliştirmeye, kurumsal gelişmelerini ve sürdürülebilirliklerini sağlamaya; ayrıca uluslararası işbirlikleri kurarak deneyim kazanmaları ve bu deneyimi aktarmalarına; birbirleriyle ağ oluşturma ve ağları sürdürebilmelerine ve kurumsal alt yapılarını güçlendirmelerine yönelik olarak örgütsel, yönetsel, finansal, hukuksal altyapıları ile iletişim ve insan kaynakları kapasitelerini geliştirmeyi hedefler.
  • Benzer amaçlı uluslararası kurumlarla işbirliği yapmayı, kendi işlevini geliştirmeye hizmet edecek ağlara üye olmayı amaçlar.
  • STÖ’lere verilecek desteğin verimli, adil ve ilkelere uygun kullanımı için yöntemler geliştirir.
İlgili Eğitim
İlgili İçerikler