Ana içeriğe atla
Image
Örgütlenme özgürlüğü
Share

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi

16.12.2021
Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) iş birliğinde hayata geçirilen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesini uygulamaya 2021 Ekiminde başladık. 3 yıl sürecek proje, Katılım Öncesi Yardım Aracı ikinci dönemi (IPA II) Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2020 programlaması kapsamında yer alıyor.

Geçmiş yıllarda STGM ve TÜSEV tarafından yürütülen örgütlenme özgürlüğünün izlenmesi, kamu-sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi ve mevzuatın iyileştirilmesine yönelik çalışmaların büyük ölçüde ortaklaşması ve öne çıkması Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesinin de zeminini hazırladı.

Proje Hakkında

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesinin amacını bütün düzeylerde duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsili karar alma süreçlerinin sağlanması olarak tanımladık. Türkiye'de sivil alanın genişlemesinin önündeki engeller konusunda farkındalığı artırmaya ve hak temelli savunuculuk için kapasite oluşturulmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. 

Bu çerçevede projemizin üç ana bileşeni bulunuyor:

  1. Sivil toplum için elverişli ortamın izlenmesi
  2. Erişilebilir bir kamu yönetimi için sivil toplumda daha fazla talep yaratılması
  3. Savunuculuk ve katılım için STÖ’lerin kapasitesinin geliştirilmesi

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi projesinde temel çalışma alanlarımız ise şöyle: 

  • Türkiye’de sivil toplum alanının gelişimine katkı sağlamak için alana dair daha fazla bilgi üretmek
  • Kamu kuruluşları ve STÖ’ler tarafından veri bazlı karar almayı kolaylaştıracak raporlar üretmek
  • Dünyada ve Türkiye’de sivil toplumun gündeminin yakından takip ederek yerel örgütlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak
  • Kamu kuruluşlarıyla yakın bir iş birliği içerisinde çalışarak sivil toplumla çalışma kültürünü güçlendirmek
  • Yerel örgütlerin kapasitelerini desteklemek
  • Sivil toplum alanındaki düzenlemelerin uluslararası standartlarla uyumlu bir yaklaşım içerisinde iyileştirilebilmesi için somut öneriler geliştirmek 

Projenin, örgütleme özgürlüğü, katılım hakkı, kamu-sivil toplum iş birliği, STÖ’lerin kapasitesinin güçlendirilmesi ve küresel sivil toplum gündeminin yakından takip edilmesi gibi Türkiye’nin demokratikleşmesi sürecinde sivil toplumun daha fazla katkı vermesini sağlayacak konularda, sahayı besleyecek mütevazi bir katkı olacağını düşünüyoruz. Sivil toplum alanında daha fazla bilgi üretmek ve somut öneriler geliştirmek en önemli önceliğimiz. 

STGM ve TÜSEV’in, AB Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Başkanlığı ve diğer kamu kuruluşlarının yanı sıra uluslararası ve yerel sivil toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde çalışmasının Türkiye’de sivil alanın gelişimine katkı sağlayacağını umuyoruz.

Image
sivil sesler

Sivil Sesler Festivaline Başvur

Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden hak temelli çalışan örgütleri, sivil aktivistleri ve gönüllüleri bir araya getiren Sivil Sesler Festivali’nin beşincisi bu yıl 30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Öne Çıkanlar
Tümünü Gör

Ağustos 2022