Ana içeriğe atla
Image
katılım hakkı
Share

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesinin uygulama sürecine 2021'in Ekim ayında başladık. Katılım Öncesi Yardım Aracı İkinci Dönemi (IPA II) Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2020 Programlaması kapsamında yer alan projemiz 3 yıl sürecek.

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında yapacağımız çalışmalarla bütün düzeylerde duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsili karar alma süreçlerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Türkiye'de sivil alanın genişlemesinin önündeki engeller konusunda farkındalığı artırmak ve hak temelli savunuculuk için kapasite oluşturulmasına katkı sunmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. 

Projenin, örgütleme özgürlüğü, katılım hakkı, kamu-sivil toplum iş birliği, STÖ’lerin kapasitesinin güçlendirilmesi ve küresel sivil toplum gündeminin yakından takip edilmesi gibi Türkiye’nin demokratikleşmesi sürecinde sivil toplumun daha fazla katkı vermesini sağlayacak konularda, sahayı besleyecek mütevazi bir katkı olacağını düşünüyoruz. Sivil toplum alanında daha fazla bilgi üretmek ve somut öneriler geliştirmek ise en önemli önceliğimiz. 

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesinde temel çalışma alanlarımız ise şöyle;

  • Türkiye’de sivil toplum alanının gelişimine katkı sağlamak için alana dair daha fazla bilgi üretmek.
  • Kamu kuruluşları ve STÖ’ler tarafından veri bazlı karar almayı kolaylaştıracak raporlar üretmek.
  • Dünyada ve Türkiye’de sivil toplumun gündeminin yakından takip ederek yerel örgütlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak.
  • Kamu kuruluşlarıyla yakın bir iş birliği içerisinde çalışarak sivil toplumla çalışma kültürünü güçlendirmek.
  • Yerel örgütlerin kapasitelerini desteklemek.
  • Sivil toplum alanındaki düzenlemelerin uluslararası standartlarla uyumlu bir yaklaşım içerisinde iyileştirilebilmesi için somut öneriler geliştirmek .
Image
STGM Stüdyo

STGM Stüdyosu

Video içerikleri üretmek isteyen STÖ’ler için iyi bir haberimiz var. Ofisimizdeki stüdyomuzda video çekimlerinizi gerçekleştirebilir ve kurgu desteği alabilirsiniz. 

Öne Çıkanlar
Tümünü Gör

Temmuz 2024