Ana içeriğe atla
Image
yerelleşme
Share

Yerelleşme Savunuculuk Grubu

Yerelleşme Savunuculuk Grubu, sivil toplum çalışmalarının yerelleşme aracılığıyla iyileşmesini destekleyen bağımsız ve yerel bir girişimdir.

Yerelleşme Savunuculuk Grubu olarak, yerel örgütlerin güçlenmesi ve koordinasyonu için çalışıyoruz.

Grubun tohumları 2016 yılındaki Dünya İnsani Yardım Zirvesi sonrası atıldı ve 2020’de Hayata Destek Derneği'nin insiyatifi ile resmiyet kazandı.*

Suriye krizi kaynaklı mülteciler ve insani ihtiyaçlar başta olmak üzere risk altındaki ve dezavantajlı grupların hayatlarını iyileştirmek için kalıcı ve sürdürülebilir yerel çözümler öneriyoruz. Güçlü yerel aktörlere ihtiyaç olduğunu savunarak yerel örgütlerin güçlenmesi ve koordinasyonu için çalışıyoruz. Yerel örgütlerin uluslararası sivil toplum kuruluşları (INGO), Birleşmiş Milletler (BM) ajansları ve donörlerle (fon sağlayıcı kurum) iş birliklerinin adil ve eşit bir ilişki içinde yürütülmesi hedefiyle alt yüklenicilik modeli yerine eşit ve stratejik ortaklık anlaşmalarını savunuyoruz.  İnsani kriz durumunda daha fazla insani yardım fonunun yerel örgütlere ve etkilenmiş topluluklara ulaşması için çalışıyoruz.

*2020’de Hayata Destek Derneği'nin inisiyatifi ile resmiyet kazanan Yerelleşme Savunuculuk Grubu; İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından 'Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme Projesi' kapsamında destekleniyor. Sekretaryaya ulaşmak için [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

Yerelleşme Nedir?

İnsani yardım bağlamında yerelleşme ‘afetten etkilenmiş toplulukların ihtiyaçlarının en etkili, verimli ve ilkeli bir şekilde karşılanması için yerelin güçlendirilmesi’ şeklinde tarif edilebilir. 

Yerelin güçlendirmesi, hem yerel aktörlerin (STÖ’ler, kamu /yerel yönetim), hem de etkilenmiş birey ve toplulukların kapasitelerini desteklemeyi ifade eder.  Yerelleşme insani yardım çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin, güç dengelerinin değişimi ile mümkün olduğunu teslim eder. Yerel aktörlerin insani yardımda politika ve uygulamaya dair karar mekanizmalarına etkin katılımı, özellikle finansal alanda daha çok kaynağın yerele aktarılması ile sağlanabilir. 

Yerelleşme insani yardım gündemine ilk kez Mayıs 2016’daki ilki İstanbul’da düzenlenen İnsani Yardım Zirvesi’nde oturdu. STÖ’lerin, BM ajanslarının, akademinin, kamu kurumlarının, özel sektörün ve siyaset insanlarının bir araya geldiği toplantıda, yerelleşme, insani yardım sisteminin mevcut kusurlarını iyileştirmek üzere ortaya atılan ve en fazla kabul gören çözüm önerisi olarak karşımıza çıktı. Zirvede, Türkçeye ‘Büyük Uzlaşma’ diye çevrilen ‘Grand Bargain’ anlaşması ile yerelleşme taahhütleri imzalandı. Akabinde kurulan küresel ve bölgesel ağlar, insani yardımı daha yerel, daha az bürokratik hâle getirecek bu taahhütlerini takip etmeye başladı.

Büyük Uzlaşma (Grand Bargain) ile;

  • İnsani yardım zincirinde daha çok şeffaflık,
  • Küresel fonların yerel aktörlere aktarılması,
  • Yerel paydaşların liderliğine ve kapasitelerine yatırım,
  • Hibelere erişimde donör kurallarının esnetilmesi,
  • Raporlama yükünün azaltılması,
  • Fonların uzun süreli (çok-yıllı) verilmesi,
  • Akit yardımı programlarının artması hedeflendi. 

Uzlaşmaya, bugüne kadar aralarında donörler, BM ajansları ve uluslararası STÖ’ler bulunan 63 kurum imzasını attı.

Share
Image
STGM Stüdyo

STGM Stüdyosu

Video içerikleri üretmek isteyen STÖ’ler için iyi bir haberimiz var. Ofisimizdeki stüdyomuzda video çekimlerinizi gerçekleştirebilir ve kurgu desteği alabilirsiniz. 

Öne Çıkanlar
Tümünü Gör

Aralık 2023