Ana içeriğe atla
Image
yerelleşme savunuculuk grubu
Share

Yerelleşme Savunuculuk Grubu

Yerelleşme Savunuculuk Grubu, sivil toplum çalışmalarının yerelleşme aracılığıyla iyileşmesini destekleyen bağımsız ve yerel bir girişimdir.

Yerelleşme Savunuculuk Grubu olarak, yerel örgütlerin güçlenmesi ve koordinasyonu için çalışıyoruz.

Grubun tohumları 2016 yılındaki Dünya İnsani Yardım Zirvesi sonrası atıldı ve 2020’de Hayata Destek Derneği'nin insiyatifi ile resmiyet kazandı.*

Suriye krizi kaynaklı mülteciler ve insani ihtiyaçlar başta olmak üzere risk altındaki ve dezavantajlı grupların hayatlarını iyileştirmek için kalıcı ve sürdürülebilir yerel çözümler öneriyoruz. Güçlü yerel aktörlere ihtiyaç olduğunu savunarak yerel örgütlerin güçlenmesi ve koordinasyonu için çalışıyoruz. Yerel örgütlerin uluslararası sivil toplum kuruluşları (INGO), Birleşmiş Milletler (BM) ajansları ve donörlerle (fon sağlayıcı kurum) iş birliklerinin adil ve eşit bir ilişki içinde yürütülmesi hedefiyle alt yüklenicilik modeli yerine eşit ve stratejik ortaklık anlaşmalarını savunuyoruz.  İnsani kriz durumunda daha fazla insani yardım fonunun yerel örgütlere ve etkilenmiş topluluklara ulaşması için çalışıyoruz.

*2020’de Hayata Destek Derneği'nin inisiyatifi ile resmiyet kazanan Yerelleşme Savunuculuk Grubu; İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından 'Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme Projesi' kapsamında destekleniyor. Sekretaryaya ulaşmak için [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

​Çalışmalarımız

Çalışmalarımız ve çalışma çıktılarımız aşağıdaki gibidir. 

 • İnsani yardımda ortak savunuculuk yöntemlerini geliştiren ‘Yerelleşme Savunuculuğu Strateji Belgesi'ni oluşturduk. Strateji Belgesini belli aralıklarla güncelliyoruz.
 • Yapı, işleyiş ve çalışma biçimlerimizi çerçevelediği Çalışma Esasları Belgesi’ni oluşturduk.
 • Çalışma gruplarının amaç ve kapsamını belirlediğimiz, finansman, savunuculuk, ortaklıklar ve kapasite başlıklarında dört Görev Tanımı Belgesi oluşturduk.
 • Kısa orta ve uzun vade hedef ve faaliyetlerini içeren bir Eylem Planı hazırladık.
 • Yerel aktörlerin donörlerle kurduğu iş birliklerinde, eşit ortaklığa referans olacak Minimum Standartlar Belgesi’ni oluşturduk. Minimum Standartlar Belgesini belli aralıklarla güncelliyoruz.
 • Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'ne 2022 Maaş Politikalarına Dair Savunuculuk Mektubu yazdık.
 • Watan Derneği, Uluslararası Mavi Hilal Vakfı ve Hayata Destek Derneği’nin ortaklığı ile hibe alarak yerelleşmenin tartışıldığı bir çalıştay düzenledik. Çalıştayın çıktısı olarak Politika Önerileri ve Kalıcı Çözümler Raporu’nu yayınladık.
 • 2021 yıl sonunda bir araya gelerek grubun vizyon, misyon, ortak amaç ve hedeflerini konuştuk ve ardından 2021 Yerelleşme Savunuculuk Grubu Çalıştay Raporu’nu yayınladık. Çalıştay katılımcılarının yerelleşmeye dair fikirlerini paylaştıkları videoyu buradan izleyebilirsiniz.
 • İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Yardım Zirvesi'nin 6'ncı yıl dönümünde, 24 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da yerel STÖ'leri, donör ve uluslararası kuruluşları bir araya getirdik. Yerel STÖ'lerin daha güçlü olması için nelerin değişmesi gerektiğini hep birlikte konuştuk ve ardından Dünya İnsani Zirvesi'nden Bugüne Yerelleşme 2022 Raporu'nu yayınladık.
 • ABD Büyükelçiliği Nüfus, Mülteciler ve Göç Ofisi (BPRM), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (ECHO), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Gıda Programı (WFP) ile ortaklık güçlendirme çalışmaları ve toplantıları düzenlenledik. 
 • BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Gıda Programı’nın (WFP) ücret politikalarını ülke koşullarına uyumlu hale getirmelerini sağlamak amacıyla Maaş Politikalarına Dair Savunuculuk Metinleri hazırladık. 
 • İnsani Yardım Çalışmalarında Hesap Verebilirlik ve Başarım İçin Aktif Öğrenme Ağı’nın (Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action - ALNAP) üç yılda bir yayımladığı İnsani Yardım Sisteminin Durum Raporu’nun (State of the Humanitarian System) Türkiye’deki araştırması yürüttük.
 • Türkiye Mülteci Konseyi (TMK) ile birlikte, Suriye Krizine Müdahaleye Yönelik Bölgesel Mülteci& Dayanıklılık Planı (Regional Refugee and Resilience Plan - 3RP) 2023-2025 Türkiye Ülke Bölümünü şekillendirmek üzere yerel ve ulusal sivil toplum örgütleriyle kapsamlı bir istişare süreci düzenledik ve raporunu yayınladık. 
 • Türkiye Mülteci Konseyi (TMK) ve 3RP koordinasyon ekibi (UNHCR ve UNDP) ile Büyük Uzlaşı 2.0 (Grand Bargain 2.0) taahhütlerinden olan ve yerelleşme gündeminde gerçek anlamda ilerleme kaydetmemize ortam yaratacak Ulusal Referans Grubu’nu kurduk. 
 • Fon sağlayıcı paydaşlar, Birleşmiş Milletler ajansları, uluslararası sivil toplum kurumları ile aynı masaya oturduğumuz ve “Küreselden Ulusala: Ulusal Referans Grubunun Lansmanıyla Türkiye'de Yerelleşmenin İlerlemesi” başlıklı etkinlikle kurduğumuz Ulusal Referans Grubunun etkinlik raporu ve hikayesini yayımladık. 
 • Kahramanmaraş Depremleri'nin sonucunda ortaya çıkan insani krize müdahalede koordinasyonunu sağlamak için aktif rol aldık ve Türkiye Yerel STK İnsani Forumu'nun (TİF) kuruluşuna destek verdik. 
 • Türkiye Mülteci Konseyi (TMK) ile birlikte, Kahramanmaraş Depremleri sonrası yeniden inşa süreçleri için STÖ’lerden görüş alarak bir rapor yayımladık. 
 • Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Donörler Konferansı’na yönelik olarak Türkiye Mülteci Konseyi (TMK) ile birlikte, STÖ’lerin deprem sonrası yeniden yapılanmaya ilişkin önerilerini içeren ortak bir bildiri hazırladık. TMK, YSG ve TİF olarak toplam 57 kurumun imzası ile daha iyi bir yeniden inşa ve geleceğe yatırım için acilen hep birlikte harekete geçilmesi gerektiği söyledik. 

Share
Image
STGM Stüdyo

STGM Stüdyosu

Video içerikleri üretmek isteyen STÖ’ler için iyi bir haberimiz var. Ofisimizdeki stüdyomuzda video çekimlerinizi gerçekleştirebilir ve kurgu desteği alabilirsiniz. 

Öne Çıkanlar
Tümünü Gör

Nisan 2024