Ana içeriğe atla
Image
kalem
Share

AB Aday Ülkelerindeki Sivil Topluma Çağrı: EESC'nin Çalışmalarına Katkı Verin

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), AB'ye aday ülkelerde* işveren örgütleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini EESC'nin pilot projesine katılmaya ve "genişleme aday üyesi" (ECMs) olmaya davet ediyor. 

EESC nedir?

EESC, AB'nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1957 yılında Roma Antlaşması ile AB karar alıcılarına tavsiyelerde bulunmak ve kıta genelindeki sivil toplum örgütleri ve ağlarının Avrupa'nın gelişiminde söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. EESC, örgütlü sivil toplumun tüm sektörlerinden temsilciler arasında istişare, diyalog ve uzlaşma için eşsiz bir forumdur. Bu kuruluşlar genellikle karar alıcılar ile halk arasında aracı görevi görerek, insanların değişim yaratmada aktif bir rol oynamaları veya kamu yararına yönelik belirli amaçları desteklemeleri için bir yol sunarlar. EESC'nin amacı, AB politika oluşturma ve mevzuatının daha demokratik ve daha etkili olmasını ve AB vatandaşlarının ihtiyaçlarını gerçekten yansıtmasını sağlamaya yardımcı olmaktır. AB'nin mevzuat girişimlerinin önemli bir kısmı, kabul edilmeden önce zorunlu görüş için EESC'ye sunulmalıdır.

Merkezi Brüksel'de bulunan EESC, 27 AB Üye Devletinin tamamından gelen 329 üyeden oluşmaktadır. Üyeler tüm sosyal ve mesleki geçmişlerden gelmekte ve geniş bir bilgi ve deneyim yelpazesine sahiptir. İşveren birlikleri, sanayi, ticaret odaları, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) birlikleri, sendikalar, tüketiciler, çiftçiler, liberal meslekler, engelli kampanyacıları, akademi, kadın hakları grupları, çevreciler, kooperatifler, gençlik örgütleri, insan hakları örgütleri vb. Toplamda EESC, milyonlarca AB vatandaşını temsil eden yaklaşık 250 kuruluşu ve ağı ulusal düzeyde bir araya getirmektedir. EESC üç gruptan oluşmaktadır: İşverenler Grubu, İşçiler Grubu ve Sivil Toplum Örgütleri Grubu.  

Genişleme aday üyelerinin rolü nedir?

"Genişleme aday üyesi", AB'ye aday ülkelerdeki sivil toplum temsilcilerine EESC üyesi statüsü vermeksizin destek ve ilgi gösteren onursal bir unvandır. Dolayısıyla ECM kavramı, Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın (TFUE) 300 ila 304. Maddelerinde tanımlanan EESC üyeliğinden farklıdır.

GAÜ’ler (ECM):

Seçilen EESC görüşlerinin taslak hazırlama sürecinin tamamına katılacaktır: çalışma gruplarından (tekliflere girdi sağlayabilecekleri, anlayabilecekleri, analiz edebilecekleri ve yorum yapabilecekleri) EESC'nin bir görüş geliştirme sürecini tamamlayan bölüm toplantılarına ve genel oturumlara kadar;

  • Genişleme ile ilgili önemli yasama görüşleri, pan-Avrupa ve küresel öneme sahip konulardaki görüşler ve genel nitelikteki amiral gemisi EESC görüşleri gibi katılımlarının özellikle ilgili olduğu konularda bir dizi seçilmiş EESC görüşünün (yasama, keşif veya kendi inisiyatif görüşleri) taslak hazırlama sürecine girdi sağlayacaktır.
  • Komite üyesi olmayacak ve meclisin bir parçasını oluşturmayacaktır.
  • Komiteyi temsil etmez ve Komite adına konuşma yetkisine sahip değildir.
  • Bir çalışma grubunun başkanlığı veya raportörlük/eş raportörlük görevi verilemez.
  • Bölüm toplantılarında veya genel oturumlarda görüşler üzerinde oy kullanamaz veya değişiklik önergeleri sunamaz.

GAÜ’ler (ECM) ayrıca, girişimin uygulanmasını değerlendirmeyi amaçlayan, ancak aynı zamanda genişleme ülkelerinde "insan hakları ve demokrasinin sivil toplum sağlık kontrolünü" yapmak ve aday ülkelerdeki sivil toplum koşullarını değerlendirmek için bir fırsat olacak olan özel bir genişleme genel kuruluna katılacaklardır.

EESC, GAÜ’lerin (ECM) EESC'nin çalışmalarına dış katılımcı olarak katılmalarından kaynaklanan masrafları mali olarak karşılayacaktır. Bu, belirli koşullar altında seyahat masraflarının geri ödenmesi ve örneğin konaklama, yemek ve yerel ulaşımı karşılamak üzere toplantı günü için günlük harcırah ödenmesi anlamına gelir.

Genişleme aday üyesi olmak için seçim süreci nedir?

EESC adayları inceleyecek ve seçecektir. Kuruluşlar ve kuruluş tarafından önerilen aday(lar), aşağıda belirtilen kriterlere göre seçilecektir. GAÜ’leri (ECM) seçme prosedürü, AB ortaklık anlaşmalarından[2] kaynaklanan ikili organlara sahip ülkeler ve böyle bir organın bulunmadığı ülkeler için farklılık gösterecektir. Mevcut organlar, her aday ülke için ECM havuzunun bir parçası olarak hizmet edecektir. Diğer sivil toplum örgütleri de bu prosedür aracılığıyla havuza eklenecektir.

Seçim sürecinde, her ülke için bir sivil toplum kuruluşu havuzu oluşturmak amacıyla aşağıdakiler dikkate alınacaktır:

  • Söz konusu kuruluşun ulusal sivil ve sosyal diyaloğa katılımı
  • Ulusal veya uluslararası ağlara katılım
  • Kuruluşun Avrupa Birliği Anlaşması (ABA) Madde 2'de* yer alan AB değerlerine bağlılığı;
  • Cinsiyet dengesi ihtiyacı ve gençlik örgütlerinin temsilcilerinin varlığı
  • AB'nin resmi dillerinden en az birini konuşan kişiler tercih edilecektir.

EESC, üç grubu ve sivil toplumun farklı kesimlerini temsil eden dengeli ve çeşitli bir ECM havuzu elde etmeye çalışacaktır.

ECM girişiminin bir parçası olmakla ilgilenenlerin 25 Ocak 2024 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekmektedir. EESC sekretaryası, süreçteki sonraki adımlar için potansiyel ECM havuzuyla irtibata geçecek.  Ukrayna ve Türkiye için en fazla 21 üyeden, diğer aday ülkeler için ise en fazla 15 üyeden oluşan bir havuz seçmeyi hedefleniyor.

Başvurunuzu buradan yapabilirsiniz.

* Albania (ALB), Bosnia and Herzegovina (BiH), Georgia (GEO), Moldova (MDA), Montenegro (MNE), North Macedonia (MKD), Serbia (SRB), Türkiye (TUR) and Ukraine (UKR).

 

İlgili Eğitim