Ana içeriğe atla
Image
sivil toplum
Share

AB TACSO 3 Projesi kapsamında Ocak-Haziran 2022 için P2P İsteğe Bağlı Destek için Açık Çağrı

EU TACSO 3 projesi, People to People (P2P) etkinliklerinin düzenlenmesi için talep üzerine desteğin yeniden açıldığını duyurmaktan mutluluk duyar. Batı Balkanlar ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının (STK'lar), ağların ve diğer sivil toplum aktörlerinin vb. mevcut ihtiyaçlarını ele almak için hedefe yönelik yardım sağlar.

P2P desteğinin amacı:

P2P Programı, herhangi bir IPA Yararlanıcısında veya AB ülkesinde gerçekleştirilebilecek bölgesel (çok yararlanıcılı) ve ulusal (tek yararlanıcılı) fiziksel etkinliklerin/faaliyetlerin veya IPA Yararlanıcılarını kapsayan çevrimiçi etkinlik/faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Etkinlikler/faaliyetler, STK'ların Batı Balkanlar ve Türkiye'deki demokratik süreçlerde aktif olarak yer alma rolünü güçlendirmeli ve sivil toplumun gelişmesi için elverişli bir ortamı desteklemelidir. P2P etkinlikleri, Batı Balkanlar bölgesindeki ve Türkiye'deki STK'lar için Avrupa kurumlarına ziyaretler, AB merkezli STK'lar ile toplantılar ve üzerinde çalıştıkları temalarda uluslararası ve bölgesel ağ kurma fırsatı aracılığıyla AB ve katılım süreci hakkındaki bilgilerini genişletmeleri için bir fırsat olmalıdır. 

Bu Çağrı kapsamında, ülkeler arası/bölgesel değişim boyutu olan veya katılımcılar arasında uzun vadeli ortaklık düzenlemelerinin kurulmasını/devamını teşvik eden etkinliklere Proje desteği vurgulanacaktır.

P2P İsteğe Bağlı aracı, doğrudan destek sunan bir hibe aracı değildir. Talep edilen etkinlik/faaliyetlere onaylandıktan sonra teknik (uzman) ve finansal destek sağlayan bir mekanizmadır. İsteğe Bağlı P2P aracı, uzman desteği maliyetlerini ve etkinliklerin organizasyonuyla ilişkili doğrudan maliyetleri destekleyebilir.

Faydalanıcılar:

P2P Programı öncelikle aşağıdakilere yöneliktir:

 • STK'lar: herhangi bir veya birkaç IPA Yararlanıcısında (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova*,Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye);
 • Ulusal ve bölgesel (Batı Balkan ve Türkiye) tematik ağlar;
 • Sınır ötesi ve bölgesel işbirliğini teşvik eden STK'lar;
 • alt hibe veren STK'lar.

Ocak – Haziran 2022 arasında isteğe bağlı P2P desteğinin en fazla 10 STK etkinliğine/aktivitesine sağlanabilmesi bekleniyor.

Başvuru prosedürü:

Destek başvurusunda bulunmak için lütfen Başvuru Formunu doldurun.

Zaman çerçevesi ve son tarihler:

Ocak-Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler için tüm kuruluşların en kısa sürede Başvuru Formu'nu doldurup göndermeleri rica olunur. Onay süreci birkaç ay sürebilir. Bu nedenle, EU TACSO 3'ün talebinizi zamanında işleme almasına izin vermek için tüm kuruluşlar 17 Aralık 2021 Cuma, 17:00 CET'ye kadar talep sunmaya davet edilir. P2P On-demand mekanizması 2022'de açık kalacak olsa da, projenin önerilen diğer etkinlikleri/aktiviteleri işlemek ve desteklemek için sınırlı kapasitesi olabilir.

Öncelikli alanlar:

Desteklenecek alanlar aşağıdaki gibidir:

Elverişli ortam

 • Temel hak ve özgürlükler
 • Sivil toplum gelişimi, sivil alanın korunması
 • AB katılım süreci
 • İyi yönetişim, şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Kamu makamlarıyla diyalog ve karar alma sürecinde etki
 • STK'ların sürdürülebilirliği: devlet finansmanı, vergi mevzuatı, hayırseverlik, gönüllülük, ekonomik faaliyetler
 • Bilgiye ve açık verilere ücretsiz erişim, STK'lara ilişkin kamuya açık resmi veriler

STK'lar Kapasite Geliştirme

 • İyi yönetişim
 • STK'lara halkın güvenini artırmak
 • çeşitlendirilmiş finansman
 • Dijital okuryazarlık
 • MEL'e stratejik yaklaşım (İzleme, Değerlendirme ve Öğrenme)
 •  Karar alma sürecine katılım
 •  İnsan hakları ve cinsiyet eşitliği
 • Aktivizmde ısrar

Uygun etkinliklerin/etkinliklerin türü:

P2P İsteğe bağlı araç, konferanslar, ağ oluşturma etkinlikleri, çalıştaylar ve forumlar (tematik ve sektörel), çalışma ziyaretleri, eğitimler vb. gibi elverişli ortam ve STK'ların kapasite gelişimi ile ilgili yukarıda sıralanan öncelikli alanlarda bölgesel ağ oluşturmaya ve değiş tokuşa katkıda bulunması gereken farklı etkinlik türlerini destekleyebilir.

Önerilen etkinlikler aşağıdaki formatlardan birinde organize edilebilir: Fiziksel; Çevrimiçi ve/veya Hibrit.

Aktiviteler önerirken lütfen COVID-19 durumunu ve toplantı ve etkinliklerle ilgili resmi protokolleri göz önünde bulundurun.

Seçim kriterleri

Başvuru Formu gözden geçirilirken aşağıdaki seçim kriterleri dikkate alınacaktır:

 • Önerilen her etkinlil; (i) IPA Yararlanıcılarındaki sivil topluma AB ve katılım süreci hakkındaki bilgilerini genişletme fırsatları; (ii) Uluslararası ve bölgesel ağ oluşturma beklentileri; (iii) STK'lar arasında kapasite geliştirme ve sinerji fırsatları sağlar.
 • Etkinlik ve faaliyetler EU TACSO 3'ün listenen öncelikli alanlarını hedefler.
 • Coğrafi kapsam bölgeseldir. (çok yararlanıcı) veya ulusal (tek yararlanıcı)
 • Etkinlik/ler çevrimiçi olarak veya Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye veya herhangi bir AB Üye Devleti dahil olmak üzere herhangi bir IPA Yararlanıcısında gerçekleşir.
 • Faaliyetler, zaman çizelgesi ve bütçe, kesin ve gerçekçidir.
 • STK'nın bilgi ve ürünleri paylaşma ve çoğaltma yeteneği ve istekliliği.

Uygun maliyetler:

EU TACSO 3, etkinlik/ler ile doğrudan ilgili masrafları karşılayacaktır (örneğin, katılımcıların seyahat ve konaklaması, mekan maliyeti, Zoom, tercüme hizmetleri, raporun yayınlanması ve dağıtımı vb.). Dış uzmanların, kolaylaştırıcıların, moderatörlerin maliyetleri gibi teknik maliyetler uygundur.

Organizasyonel maliyetler, organizasyonun düzenli çalışma maliyetleri ve maaş maliyetleri uygun değildir.

Mali destek, bölgesel bir etkinlik/etkinlik için 15.000 Euro'ya ve ulusal bir etkinlik/etkinlik için 4.000 Euro'ya kadar olabilir. Fiziksel olaylar için maksimum miktarlar dikkate alınabilir.

Daha yüksek mali destek, ancak istisnai durumlarda düşünülebilir ve onaylanabilir.

Destek süresi:

Maksimum süresi 5 güne kadar olan kısa süreli etkinlikler uygundur. Etkinliğin çıktılarını (yayınlar, raporlar vb.) hazırlamak için takip faaliyetleri de düşünülebilir.

Soru-Cevap:

 • Bu Çağrı ile ilgili tüm sorular, en geç 13 Aralık 2021 Çarşamba gününe kadar [email protected] adresinden P2P Müdürü Emina Nuredinoska'ya gönderilebilir.
 • Sıkça Sorulan Sorular (SSS) burada bulunabilir.
 • Bu Çağrının PDF versiyonu burada bulunabilir.
İlgili Eğitim