Ana içeriğe atla
Image
sivil toplum
Share

AB TACSO 3 tarafından düzenlenen Bölgesel Toplum Dayanıklılık Forumu (Community Resilience Forum) Belgrad'da gerçekleşti

AB TACSO 3 Projesi, 20-21 Ekim 2021 tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad kentinde hibrit bir biçimde bölgesel bir Topluluk Dayanıklılık Forumu (Community Resilience Forum) düzenledi. Foruma, Batı Balkan bölgesinden ve Türkiye'den taban örgütlerinden ve STÖ'lerden 26'sı iyi uygulama örnekleri ve 12’si panelist olmak üzere 100'den fazla temsilci katıldı. Etkinlik, her biri belirli bir konuya odaklanan üç ana oturum, altı paralel oturum ve iki forum oturumundan oluşuyordu.

tacso
Forum, özellikle zorlu koşullarda esnek aktivizm biçimleri hakkında düşünebilmelerini sağlayacak şekilde STÖ'ler arasında öğrenme, fikir alışverişi ve tartışmayı kolaylaştırmak için düzenlendi. Bu zorlu pandemi döneminde STÖ'ler, kriz zamanında ilk önce sahada olan, olumsuz etkileri en aza indirmek için direnç geliştiren, yeni modaliteler ve katılım yolları yaratanlar olarak ön plandaydı. Etkinlik ayrıca, güveni yeniden inşa etme ve hedef kitle ile ilişkileri güçlendirme konusunda heyecan ve stratejik yönelimi geri getirmeye de hizmet etti. Forum, sivil toplum paydaşları arasında tartışma ve faaliyet planlaması için bir platform sağladı. 

Forumun açılış oturumlarında, AB TACSO 3, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) ve AB Sırbistan Delegasyonu temsilcileri ile yerel STÖ'ler ve AB'den gelen STÖ temsilcileri, çalkantılı zamanlarda dirençli olmanın bir yolu olarak hedef kitle ile iletişimin önemini vurguladılar. Üçüncü Taraflara Mali Destek (FSTP) olarak da bilinen yeniden tahsis süreci yoluyla AB'nin küçük STÖ'leri mali olarak nasıl desteklediğinin altını çizdiler.

Katılımcılar, Partners Global tarafından çerçevesi çizilen “dayanıklılık” kavramı (Partners Global Resilience Framework) hakkında bilgi aldılar ve görüş alışverişinde bulundular. Buna göre “dayanıklılık”, değişen sivil alanın tehditlerini öngörme ve planlama, bunlara yanıt verme, şoklara/etkilere uyum sağlama ve bunlardan kurtulma kapasitesi ve yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda belirsiz bir ortamda gelişmek için... Forum esnasında ana oturumda yürütülen tartışmaları, dayanıklılığın 7 unsuruyla ilgili grup çalışması izledi: Bunlar; uyarlanabilir kapasite, dayanıklılık değerleri, durum farkındalığı, iş zekası, bağlantılılık, anlatı yeterliliği, meşruiyet başlıkları olarak belirlendi.

AB TACSO 3 Projesi Takım Lideri Tanja Hafner Ademi, Forumun zorlukların nasıl üstesinden gelineceğine dair katılımcılar arasında bilgi birikimini paylaşmak ve bunun için olanaklar yaratmanın yanı sıra değişim ve öğrenme için bir platform sağladığını vurguladı.

En iyi uygulamaların, ilham verici çalışmaların ve bölgedeki tüm STÖ'lerden örneklerin paylaşıldığı iki dinamik günün ardından, STÖ'ler kendi çalışmalarında geniş çapta birkaç önemli mesajı yaygınlaştıracak: vatandaşların güvenini kazanmak için STÖ'ler dinamik olmalı, konfor alanlarının dışına çıkmalı, gözlemlemeli, analiz etmeli, çalışmak için yeni yollar bulmalı, çalışma stratejilerini yeniden düşünmeli ve bu sayede yerel topluluklarında güven geliştirmeli, dayanışma yoluyla başkalarıyla bağlantı kurmalı ve birbirlerinden öğrenmelidir.

Etkinlik sunumları ve görsellerine ulaşmak için linke tıklayınız.

TACSO 3 projesi hakkında

Avrupa Birliği TACSO 3 Batı Balkanlar ve Türkiye’de katılımcı demokrasilerin güçlendirilmesini ve AB ile uyumlaşma süreçlerini odağına alan bir teknik destek projesidir. Bu anlamıyla AB TACSO 3 sivil toplum örgütlerinin demokratik süreçlerde aktif rol almalarını sağlayacak şekilde kapasitelerinin güçlendirilmesini ve sivil toplumun ve çoğulcu bir medyanın gelişimi için elverişli ortamın teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

TACSO, henüz AB üyesi olmayan ülkelerdeki STÖ'lere destek sağlayan ve bir AB mekanizması olan Sivil Toplum Aracı’nın (CSF) bir parçasıdır. STÖ'ler Avrupa Birliği için önemli bir rol oynamaktadır ve ülkelerinin katılım sürecini desteklemede kilit aktörler olarak görülmektedir. Bu nedenle Sivil Toplum Aracı’nın amacı, STÖ'leri güçlendirmenin yanı sıra onların kamusal tartışmalara aktif olarak katılmalarını, politika ve karar alma süreçlerini etkilemelerini sağlamaktır.

Proje, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Yararlanıcısı ülkeleri hedeflemektedir: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye.

* Bu adlandırma Kosova’nın bağımsızlığına ilişkin tüm önyargılardan uzak olarak UNSCR 1244 ve Kosova'nın Bağımsızlık Bildirgesi hakkındaki Uluslararası  Adalet Divanı (ICJ) görüşü ile uyumludur.
 

İlgili Eğitim