Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

Açık Çağrı: İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı (Türkiye)

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı'nın (EIDHR) ardılı olan İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı kapsamında bir teklif çağrısı başlattı.

Hedefler

Bu teklif çağrısının küresel amacı, dirençli, kapsayıcı ve demokratik toplumlar inşa etme konusunda sivil toplum örgütlerini güçlendirerek Türkiye'de insan hakları ve temel özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü geliştirmek ve korumaktır.

Bu teklif çağrısının özel hedefleri şunlardır:

Kısım 1: Hesap verebilirlik açığını kapatmak ve cezasızlıkla mücadele etmek için çalışan sivil toplum örgütlerini desteklemek.

Kısım 2: Temel özgürlükleri desteklemek ve sivil ve politik alanı güçlendirmek için çalışan sivil toplum örgütlerini desteklemek.

Öncelikler

Bu teklif çağrısının öncelikleri şunlardır:

Kısım 1:

  • Özellikle en ciddi insan hakları ihlalleri ve istismarları için hesap verebilirliği sağlamaya yönelik kapsamlı yaklaşımlar geliştirmek ve ulusal ve uluslararası mekanizmaları birbirine bağlayarak mağdurların çözüme ulaşmalarını desteklemek;
  • İnsan hakları ihlalleri ve istismarlarının cezasız kalmasıyla ve geçiş dönemi adaleti süreçleriyle mücadele girişimlerini desteklemek;
  • Mağdurlar için önleme, yasaklama, hesap verebilirlik ve tazmin yoluyla işkence ve diğer kötü muamele biçimlerini ortadan kaldırmaya çalışmak;
  • Haklara dayalı ve toplumsal cinsiyete duyarlı adaleti, adalete ve adli yardıma erişimi ve adil yargılanma hakkını teşvik etmek;
  • Hapishanelerde ve diğer mahrumiyet alanlarında insan haklarını izlemek ve uluslararası standartlara uygun olarak, tutukluluk koşullarının ve özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilere yönelik muamelenin iyileştirilmesini desteklemek.

Kısım 2:

  • Sivil ve demokratik alan için zorlukları veya fırsatları izlemek ve alanın daralmasını ve demokratik gerilemeyi önlemek ve bunlara karşı koyma çabalarını desteklemek;
  • Barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik ihlalleri önlemek ve bunlara karşı önlem almak;
  • Azınlıklara mensup kişilerin haklarını teşvik etmek ve desteklemek;
  • Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü üzerindeki orantısız kısıtlamaları teşvik etmek ve bunlara karşı uygun önlemleri almak;
  • Birden fazla ve kesişen ayrımcılık biçimlerine özel bir dikkat göstererek, her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek.

Ayrıntılı bilgi için lütfen ziyaret edin : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1676895170396&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35624&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=176663

Çağrı ile ilgili görüş bildirme/danışmanlık ve teknik destek taleplerinin STGM'nin kapasitesini aşması durumunda, Bilgi Merkezi'nin, depremden etkilenen illerde kurulu olan STÖ'lerin başvurularına veya proje teklifleri deprem bölgesine odaklı olan STÖ'lerin başvurularında öncelik vereceğini bildirmek isteriz.

İlgili Eğitim