Ana içeriğe atla
Image
Faaliyet
Share

Adana STÖ-STÖ Toplantısı

01.03.2012
Adana STÖ-STÖ Toplantısında Kadın Alanında faaliyet gösteren STÖ’ler bir araya gelerek sorun ve ihtiyaç analizi yaptılar.

İçerik Alınlık Resmi

Adana STÖ-STÖ Toplantısında Kadın Alanında faaliyet gösteren STÖ’ler bir araya gelerek sorun ve ihtiyaç analizi yaptılar.

STGM Adana YDM’de bir araya gelen AKDAM, KADER, EVKAD, TKB Adana Şb, TKB Seyhan Şb. üyeleri STÖ’lerinin sorunlarını belirleyerek çözümler ürettiler.

Yapılan çalışmada:

 Maddi sorunların hala ilk sırada yer aldığı ortaya çıktı. Bunun başlıca nedenlerinin; tarafsızlık ve bağımsızlık adına STÖ’lerin yerel yönetimlerle işbirliği yapmaması, öz kaynaklarını geliştirememesi, özel sektörün desteklememesi olduğu sonucuna varıldı. Özel Sektörün kamu yararına çalışan olsun olmasın tüm STÖ’lere bağış yapıp vergiden düşebilmeleri için yasal düzenleme yapılmasının çözümün bir parçası olabileceği görüşünde birleştiler. Kamu Yararına Dernek kapsamının genişletilmelisinin de büyük yararı olacağı konusunda ortaklaştılar.

Ofis sorunları için  STÖ’lerin bir arada olabileceği bir binaya ihtiyaç duyulduğu,  Vakıfların eski Adana evlerini tahsis ederek, bu sorunun çözülebileceği konuşuldu.  STÖ’lerin kira stopajından muaf olmalarını sağlayacak yasal düzenlemenin de ofis sorununu çözmeye katkı sağlayabileceği söylendi.

Dernekler Kanunu ve Mevzuatlarını bilmemekten kaynaklanan sorunların çoğunun Dernekler İl Müdürlüğünün her yıl “Dernekler Yasası ve Mevzuatlar” için eğitim vermesi ile çözülebileceğinin altı çizildi. 

Üye –Gönüllü sayısının artırılması, motive edilmeleri ve özellikle gençliğin katılımının sağlanması için,  Üye- Gönüllü yönetimi eğitimi alınması, gençleri faaliyetlere katacak stratejiler geliştirilmesi gerektiğinde birleştiler.

Kamu -STÖ diyalogunu geliştirmek için;  iletişim, lobicilik vb eğitim alınması, diyalog kurulması, Kamunun STÖ’lerin projeleri için kaynak sağlayacak kanuni düzenleme yapılması, varsa işletilmesi, Kent Konseyleri kanunu değişikliği yapılarak katılımın artırılması, ihtisas komisyonlarında ve ST Plan hazırlama- güncelleme çalışmalarına da yer alınması,  Merkezi yönetimlerin ( AB Uyum ve Yönlendirme Komisyonu gibi) Komisyonlarında da yer almağa çalışılması gerektiği konusunda birleştiler.

STÖ’lerin tanınırlığını artırılmasının STÖ-Medya diyalogunun sağlanması, bunun için eğitim alınması ile çözülebileceğine karar verdiler.

 STÖ’lerin birlikte hareket etmesi için tanışma kaynaşma, deneyim paylaşımı toplantıları yapılarak STÖ-STÖ diyalogu başlatılmasının ve birlikte kampanya, proje- faaliyet yapılmasının çözüm olabileceğini belirttiler.

İlçelerde (kırsalda) kadın STÖ sayısını artırma yerine Kadın Danışma- Dayanışma merkezleri aracılığı ile kadınların gönüllü katılımını sağlayacak projeler-faaliyetler yapılabileceği,  STÖ, gönüllülük ile ilgili farkındalık yaratılabileceği çözüm olarak üretildi.

STÖ’lerin Kurumsal olarak güçlenmeleri için St Pl ve eylem planları yapılarak yola çıkmaları, kolaylaştırıcılık desteği almaları görüşünde birleştiler.

Sonuç olarak, STÖ’ler kendi alanlarında aldıkları eğitimlerle yeteri kadar kapasite geliştirdiklerini, daha bilgili ve bilinçli çalışmalar yaptıklarını belirttiler.

Maddi kaynak geliştirmeye, Kurumsal güçlenmeye, Medya, Halk,  Merkezi ve Yerel Yönetimler ile diyaloga ihtiyaçları olduklarında görüş birliğine varıldı.

 

Share
İlgili Eğitim
İlgili İçerikler