Ana içeriğe atla
Image
iklim krizi
Share

Afet ve Ötesi: Afet ve Acil Durumlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Diyalog Toplantısı

İklim Eyleminde Kadın Liderler Topluluğu tarafından 14-15 Ekim 2023 tarihleri arasında İzmir'de yüz yüze gerçekleşecek olan "Afet ve Ötesi: Afet ve Acil Durumlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Diyalog Toplantısı" ile iklim değişikliği, çevre ve afet risk uyum politikaları ve programlarına kadınların tam, eşit ve anlamlı katılımını ve liderliğini desteklemek için elverişli ortam yaratılmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

İklim Eyleminde Kadın Liderler Topluluğu, iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla etkilenen kesim olan kadınların iklim politikalarında daha fazla söz sahibi olmaları gerektiğine inanıyor. Yerel politika alanlarına bakıldığı zaman ne yazık ki hazırlanan iklim eylemleri kadınların katılımından uzak, onların ihtiyaç ve beklentilerini kapsamayan ve çoğulculuğu içermeyen bir anlayışla hazırlanmakta. İklim Eylemleri Kadın Liderler Topluluğu, orta ve uzun vadede yerel iklim politikalarında kadınların daha fazla yer almalarına yönelik ortak güç birliği yaratmak, farklı ülkelerde iklim eyleminde kadınların nasıl davrandığını ve harekete geçtiklerini ortaya çıkarmak ve görünür kılmak için bir araya geldi. Oluşturmayı hedefledikleri topluluğun özellikle iklim eylemi gibi küresel bir konuyu yerelden ulusala ve küresele doğru bir yaklaşımla ele alarak kadınların sürdürülebilir kalkınma politikalarına olumlu katkıda bulunacağına inanıyor. İklim değişikliği, çevre ve afet risk uyum politikaları ve programlarına kadınların tam, eşit ve anlamlı katılımını ve liderliğini desteklemek için elverişli ortam yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Topluluk, Afet ve Ötesi: Afet ve Acil Durumlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Diyalog Toplantısı ile 6 şubat depremleri sonrasında sahada aktif olan kadın örgütleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini kesen alanlarda çalışan aktivistlerin deneyimlerini öğrenmek, afet ve iklim değişikliğine karşı ortak duruş geliştirebilmek ve afet politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırmak için kamuoyunda gündem oluşturabilmek amacıyla 2 günlük bir toplantı gerçekleştiriyor. Depremden etkilenen 11 ilde ve ayrıca afetten etkilenen kişilerin yoğun olarak göç ettiği illerde faaliyet gösteren STK’lar ve depremzede kadınlardan oluşan 20 temsilci ile “afet politikalarında cinsiyet eşitliğini sağlayın!“ temalı ortak bir metini kamuoyu ile paylaşılarak afetlerden etkilenen kadınların seslerinin duyurulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

“Afet ve Ötesi: Kadınlar Olarak Felaketten Ne Öğrendik?“ çalışması ile yaşanılan afetlerden kadınlar ve kadın örgütleri olarak çıkartılan dersleri konuşmak, sahadaki uygulamaları değerlendirerek kamuoyuna yönelik “afet riskinin azaltılması ve iklim değişikliğine ilişkin önlemlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetin” demek istiyor.

  • Kamuoyunda depremzede kadın ve kız çocuklarının yaşadıkları sorunları görünür kılmak,
  • Farklı taraflar arasında önümüzdeki süreçlere yönelik iş birliği ortamı yaratmak,
  • Krizler öncesinde hazırlık/dayanıklılık, kriz sürecinde yönetim ve kriz sonrası yeniden inşa politikalarının toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle değerlendirilmesini sağlamak amacıyla bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyor.

Bugüne kadar afet yönetimi politikalarında cinsiyet eşitliği yaklaşımının olmamasını odağa almak, ortak bir duruş sergileyerek kamuoyu baskısı yaratmak, gündem oluşturmak istiyor.

Kimler Katılabilir?
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını benimseyen,
  • Afet ve sonrası dönemde kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplarla aktif çalışma yürütmüş/yürütüyor olan,
  • Toplantı sonrasında hazırlanacak görsel ve işitsel çıktıların kendi erişim alanlarında yaygınlaştırma motivasyonuna sahip olan,
  • Kamu, sivil toplum ve akademi iş birliklerinin sağlanmasına katkı sunan,
  • Yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecek programlara tam katılım gösteren kişiler katılabilir.

Diyalog toplantısı programı 14-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yüz yüze İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Başvurular 2 Ekim 2023'e kadar kabul edilecektir.
Seçilen katılımcılara detaylı bilgi paketi gönderilecektir.
Sorularınız için [email protected] adresine yollayabilirsiniz.

Başvuru için tıklayın.

* Ulaşım, Konaklama ve Yeme-İçme Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenmektedir.

İlgili Eğitim