Ana içeriğe atla
Image
teknik rapor yayında
Share

AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapasite Geliştirme Atölyeleri YouTube Kanalında Yayında

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Dayanışma Akademileri Ağı Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme Projesi kapsamında oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı (AĞ-DA), yaz aylarında gerçekleştirdiği Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Veri Toplama ve Veri Analizi Teknikleri atölyeleri ile Finansal Sürdürülebilirlik Atölyesi'nde yer alan seminerlerin içeriklerinden oluşturduğu video kayıtlarını, ağın YouTube kanalında erişime açtı.

Videoların tamamı AĞ-DA'nın YouTube kanalından veya web sayfasından (http://ag-da.org/) izlenebiliyor. Şimdiye kadar yayınlanan atölye kayıtlarının başlıkları ve içerikleri hakkında kısa bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. 

1. Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Epistemolojik Temelleri ve Kuramsal Ayrışmalar - Eser Köker 

Eser Köker, farklı kuram ve metodolojilerin karşılaşma, birbirini etkileme biçimleri ile feminist hareketlerin politik yönelimleri arasında bağlantıları, kurmanın tarihsel ve toplumsal bağlamı içerisinde ele alıyor.

2. Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Metodolojisi - Eser Köker

Eser Köker, toplumsal cinsiyet araştırmalarında metodoloji tartışmalarını ele alıyor.

3. Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Nicel Veri Toplama Teknikleri 1 - Melek Göregenli

Melek Göregenli, niteliksel ve niceliksel yöntemlerin farklarını tartışarak, niceliksel yöntemin aşamalarını ve kullanılan teknikleri ele alıyor.

4. Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Nicel Veri Toplama Teknikleri 2 - Melek Göregenli

Melek Göregenli, toplumsal cinsiyet araştırmalarında nicel veri toplama tekniklerini ele alıyor.

5. Niceliksel Araştırmalarda Verilerin Çözümlenmesi - İnan Özdemir Taştan

İnan Özdemir Taştan toplumsal cinsiyet araştırmalarında niceliksel verilerin çözümlenmesinde kodlama, temel istatistik analizleri ve verileri grafik ve tablo olarak aktarma konularını ele alıyor. 

6. İkincil Verilere Erişim ve Bu Verilerin Çözümlenmesi - İnan Özdemir Taştan

İnan Özdemir Taştan, toplumsal cinsiyet araştırmalarında ikincil verileri tanıma, bunlara erişme, ikincil verilerle ne tür araştırmalar yapılabileceği ve ikincil verilerle çalışmanın avantaj ve dezavantajları konularını ele alıyor.

7. Niteliksel Veri Çözümlemesi - İnan Özdemir Taştan

İnan Özdemir Taştan, niteliksel verilerin karakteri ve bu verilerin çözümlenmesindeki ana aşamaları (verileri okuma, kodlama, analitik hatırlatma notları yazma, raporlama vd.) hakkında bilgi veriyor.

8. Post yapısalcı Feminist Söylem Çözümlemesi - Meral Camcı

Meral Camcı, söylem çözümlemesi yaklaşımlarına tarihsel ve kuramsal bir giriş yaparak temel kavramları, çalışmaları ve tartışmaları ele alıyor.

9. Veri Çözümlemede İstatistiksel Araçlar - Mustafa Kemal Coşkun

Mustafa Kemal Coşkun, SPSS paket program ile veri girişi ve veri analizi konularını anlatıyor.

10. Kamu Bütçesi, Eşitsizlikler ve Toplumsal Cinsiyet - Yelda Yücel

Yelda Yücel, bütçelemenin temellerini, eşitlik ve toplumsal cinsiyet temelli bütçelemenin esaslarını göstergelerle aktarıyor.

11. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme - Yelda Yücel

Yelda Yücel, toplumsal cinsiyet duyarlı bütçelemenin nasıl inşa edilebileceğini Türkiye ve Dünyadan örneklerle anlatıyor.

İlgili Eğitim