Ana içeriğe atla
Image
Ağlar platformlar
Share

European Disability Forum (EDF) - Avrupa Engelliler Forumu

Güncelleme Tarihi
EDF Avrupa'da 80 milyondan fazla engelli bireyi temsil eden bir şemsiye kuruluştur. Misyonu, Avrupa Topluluğu’nda engelli bireylerin politika geliştirme ve uygulama konularına etkin bir biçimde katılımı yolu ile temel haklar ve insan haklarına tam erişimlerini garanti altına almaktır.
Şehir:
Yurt Dışı
Ülke:
Belçika

Amaçlar ve Çalışma Şekli

EDF'nin amaçları, engelli bireylerin insani, medeni, sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilmesi ve ilgili Avrupa Topluluğu kurum ve politikaları düzeyinde bu bireylerin eşit fırsatlara sahip olmasının sağlanması ile ilgilidir. Buna yönelik olarak toplum ve sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Alanı kurumları ile ayrımcılık karşıtı ilkeler doğrultusunda iş birliği çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

EDF'nin temel işlevlerinden biri, engelli bireylerin yardım ve bakıma muhtaç pasif bireyler olduğu algısını, engelliliğin fırsat eşitliği çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir konu hâline dönüştürecek bir politik ortam yaratmak ve bu yolla engelli bireylerin bağımsız yaşamlarını, güçlendirilmelerini ve eşit bireyler olarak algılanmalarını destekleyecek bir model oluşturmaktır.

Üyelik ve Üyelik Koşulları

EDF, Avrupa Engelli Bireyler Sivil Toplum Kuruluşları ve Avrupa Topluluğunun ve Avrupa Ekonomik Alanının tüm üye ülkelerinin engellilik konusundaki ulusal konseylerinin temsilcilerinden oluşmaktadır. Tam ve sınırlı üye delegeleri, genel kurula katılır ve idari organlara seçilebilirler.

EDF üyeliği, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Alanı dışında kalan ülkelerin ulusal konseylerinin temsilcilerine de açıktır. Söz konusu gruplar, gözlemci üye statüsünde EDF bünyesine katılabilirler. Bunun yanı sıra, Avrupa'da ulusal veya yerel düzeyde engelli bireyler tarafından ya da bu bireyler yararına faaliyet gösteren, EDF amaç ve hedeflerini dikkate alan, destekleyen her türlü örgüt, özel veya kamu kuruluşları ve EDF faaliyetleri ile ilgilenen bireyler iştirakçi üye statüsünde EDF'ye katılabilirler.

Üyelik başvurusu ile ilgili konular için ulaşabilirsiniz:

Loredana Dicsi: İç Haberleşme & Üyelik Sorumlusu 

E-Posta: [email protected]

İletişim

Adres: European Disability Forum

Square de Meeus 35 

1000 Brussels / Belgium

Tel: +32 2 282 46 00
Faks: +32 2 282 46 09

E-posta: [email protected]

Web Sayfası:  www.edf-feph.org

Facebook: https://www.facebook.com/EuropeanDisabilityForumEDF

Twitter: https://twitter.com/MyEDF

Youtube: https://www.youtube.com/user/MyEDF

 

Image
STGM Stüdyo

STGM Stüdyosu

Video içerikleri üretmek isteyen STÖ’ler için iyi bir haberimiz var. Ofisimizdeki stüdyomuzda video çekimlerinizi gerçekleştirebilir ve kurgu desteği alabilirsiniz.