Ana içeriğe atla
Image
Katılım hakkı
Share

Ankara'da Düzenleyeceğimiz Katılım Hakkı Eğitimi için Başvuruları Almaya Başladık

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projemiz kapsamında STÖ’lerin savunuculuk ve katılım kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefiyle 27-28-29 Nisan 2023 tarihleri arasında Ankara’da Katılım Hakkı eğitimi düzenleyeceğiz. 

Katılım hakkını çeşitli boyutlarıyla ele alacağımız bu 3 günlük eğitimde; ulusal ve uluslararası mevzuatta örgütlenme özgürlüğü, savunuculuk, katılımcı yöntemler ve katılım, yasa hazırlama süreçlerine STÖ katılımı, yerel katılım mekanizmaları ve merkezi idareye katılım mekanizmaları başlıklarını konuşacağız. 

Eğitimde neler var?

 • Ulusal ve uluslararası mevzuatta örgütlenme özgürlüğü
 • Savunuculuk
 • Kampanya, lobicilik teknikleri, bilgi edinme
 • Yasa hazırlama süreçlerine STÖ katılımı
 • Yerel katılım mekanizmaları (Mevzuat ve uygulama)
 • Merkezi idareye katılım mekanizmalar

Başvurular ne zaman yapılacak?

Eğitime katılmak isteyen STÖ’lerin 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitime kabul edilen STÖ temsilcileri 10  Nisan 2023 Pazartesi günü e-posta ile bilgilendirilecektir. 

Eğitime şehir dışından katılacakların konaklama ve ulaşım masrafları tarafımızdan karşılanacaktır. 

Eğitime Başvur

Başvuru kriterleri

 • Eğitim programı, yerel ve ulusal düzeyde savunuculuk aktiviteleri ve kampanyaları yürüten ya da bu faaliyetleri çalışma takvimine dahil etmiş hak temelli* STÖ’lere yöneliktir.
 • Eğitime her bir örgütü temsilen 2 kişinin başvurması zorunludur. STÖ adına tek kişi başvuruları kabul edilmeyecektir. Eğitimlere katılacak iki kişinin her iki eğitimin tamamına katılması zorunludur.
 • Eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin başvuru formunu birlikte doldurması zorunludur. Değerlendirme sonrasında istisnai durumlar dışında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
 • Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebidir. 
 • Katılım, izleme ve değerlendirmeyle ilgili gündem oluşturma deneyimine sahip olmak veya karar verme süreçlerine dahil olma/kamu politikalarını etkileme planı artı puan olarak değerlendirilecektir. 
 • STOK Öğrenim Platformunda “Herkese Lazım Dersler” bölümündeki derslerin bitirilmiş olması tercih sebebidir. STOK Öğrenim Platformuna buradan kaydolabilirsiniz.

Eğitim değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlı tutulacaktır. Değerlendirmede aşağıdaki kriterler baz alınacaktır.  

 • Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması
 • Bir STÖ’den iki kişinin başvurmuş olması
 • Başvuru amacı ile eğitim programı amacının uyumu
 • Başvurunuzu yaptığınız sırada STOK Öğrenme Platformu’ndaki “Herkese Lazım Dersler” bölümündeki çevrimiçi içerikleri bitirmiş olmanız size öncelik sağlayacaktır.
 • Bölgesel dağılım
 • Tematik dağılım
 • Cinsiyet dengesi

*Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet kurumlarını ve giderek artan oranda özel sektörü yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumların ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesini hedefler.

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, temsil ettiğiniz örgütün yönetim yapısından, tüm programa örgütünüz adına katılımınızı onayladığını belirten bir “görevlendirme mektubu” istenecektir.

Sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Eğitim