Ana içeriğe atla
Image
konuşma balonu
Share

Anket Çağrısı: TACSO I-II-III Dönemi Bağımsız Değerlendirmesi

Avrupa Birliği, 2009 yılından bu yana Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Sivil Toplum Örgütlerini güçlendirmek ve kapasitelerini geliştirmek için birbirini izlemiş olan üç TACSO programı yürütüyor. Bu programlar, daha güçlü demokrasiler inşa etmeyi, hesap verebilirlik sistemlerini iyileştirmeyi ve bunların sonucunda daha kapsayıcı, sürdürülebilir, ekonomik ve sosyal kalkınma sağlamayı amaçlıyor.

2023'ün başlarında, bölgedeki STÖ'lere yönelik gelecek benzer programların tasarımını desteklemek amacıyla AB, TACSO programlarının bütüncül bir değerlendirmesini gerçekleştirmeye karar verdi. Bu değerlendirmeyi yürütmek ve raporlamak üzere bağımsız bir ekip görevlendirildi. Değerlendirme; doküman analizi, odak grup toplantıları, kilit aktörlerle görüşmeler ve TACSO faaliyetlerine katılmış olan STÖ'lerle gerçekleştirilecek anket çalışmasını içeriyor.

Ankete katılmak için son tarih: 30 Eylül 2023

Ankete katılmak için tıklayınız

Anketin doldurulması 7 ila 10 dakika sürecek ve değerlendirmeye önemli bir katkı sağlayacak. Toplanan veriler anonim olarak kullanılacak ve kuruluşlarla ilgili bilgiler sadece istatistiksel amaçlar için toplanarak değerlendirme ekibi tarafından özel olarak kullanılmayacak ve paylaşılmayacak. Orijinal, işlenmemiş veriler gizli tutulacak ve değerlendirme ekibi dışında üçüncü taraflarla hiçbir şekilde paylaşılmayacak.

İlgili Eğitim