Ana içeriğe atla
Image
Faaliyet
Share

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile "AB ve Sivil Toplum" Panelinde Buluştuk

18.05.2018
STÖ Kaynak Merkezi’nin düzenlediği “Sivil Toplumda Temek Kavramlar ve Yaklaşımlar” başlıklı eğitimin son gününde “Avrupa Birliği ve Sivil Toplum” başlıklı oturumda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Stefano Calabretta ve STGM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut sunum yaptı.

STÖ Kaynak Merkezi’nin düzenlediği “Sivil Toplumda Temek Kavramlar ve Yaklaşımlar” başlıklı eğitimin son gününde “Avrupa Birliği ve Sivil Toplum” başlıklı oturumda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Stefano Calabretta ve STGM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut sunum yaptı.

“Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişiminde AB’nin Rolü” başlıklı konuşmasında Korkut, sivil toplumun Türkiye’deki gelişiminde 90’lı yılların hem Türkiye’deki hem de dünyadaki gelişmelerle birlikte dönemeç noktası olduğunu aktardı. Korkut, 90’lardaki hızlı gelişmeye ek olarak, 1999’daki Avrupa Birliği adaylık süreciyle sivil toplumun artan ivmeyle yükseldiğini belirtti.

Sivil toplumun Türkiye’de karşılaştığı sorunlara değinen Korkut, alandaki işbirliklerinin ve uluslararası ağlarla ortaklıkların istenen sonuçların alınmasında önemli olduğunu aktardı. İşbirlikleriyle birlikte dijitalleşme sürecinin de sivil toplum için vazgeçilmez önemde olduğuna işaret eden Korkut, sivil toplumun etkisini artırmak için STÖ’lerin dijital süreçlere uyumunun gelecek döneme uyum için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Oturumda“Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişiminde AB’nin Desteği” başlıklı bir konuşma yapan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Stefano Calabretta, ilk olarak aday ülkelerde Avrupa Birliği’nin sivil toplum destek faaliyetlerini tanıttı. Avrupa Birliği’ne katılım sürecindeki ülkelerinin uyum çalışmalarında verilen desteklerden söz eden Calabretta, sivil toplumun bilinç artırma ve katılım süreçlerini desteklemedeki önemine değindi.

IPA programı bağlamında yürütülen çalışmaları aktaran Calabretta, sivil toplumun kapasite geliştirmesi ve fon kaynaklarına ulaşabilmesi için hükümetlerle yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Sunuşunda AB’nin sivil toplum desteklemek için kullandığı finansal araçları tanıtan Calabretta, uyum sürecindeki ülkelerde sivil toplumun etkinliklerini kolaylaştıracak çalışmaların yürütüldüğünü, hükümetle mevzuat başlıklarında çalışmaların devam ettiğini de söyledi.  Avrupa Birliği'nin, sivil toplumun gelişimine yönelik farklı mekanizmalarını da tanıtan Calabretta, Avrupa Birliğinin desteği ile birlikte kapasite geliştirme ve sürdürebilirlik konularında STÖ’lere de büyük roller düştüğünü ifade etti.

İlgili Dosyalar:

  1. BAŞLIK YOK [JPEG] [300.15K]
  2. BAŞLIK YOK [JPEG] [324.86K]
Share
İlgili İçerikler