Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

Avrupa Komisyonu Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında STÖ'lerin Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Teklif Çağrısı

Avrupa Komisyonu (AK), Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın iddialı hedeflerine ulaşılmasını desteklemek amacıyla sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini artırmaya yönelik bir teklif çağrısı başlattı.

Hedefler
Bu teklif çağrısının özel hedefleri şunlardır:

 • STÖ'lerin Yeşil Mutabakat'ın tüm yönleriyle ilgilenmeye yönelik operasyonel ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek,
 • Yeşil Mutabakat'ın tematik alanlarında çalışan STÖ'lerin karar alma süreçlerine aktif katılımını ve katılımını desteklemek.

Öncelikler
Bu teklif çağrısının öncelikleri şunlardır:

 • AB Yeşil Mutabakatı'nın tüm yönleriyle ilgili entegre ve yenilikçi çözümler ve eylemler geliştirmeye ve bunlara pilot uygulama yapmaya yönelik STÖ'lerin organizasyonel ve uygulama kapasitelerini geliştirmek,
 • Yerel ve Avrupalı aktörlerin yanı sıra iş dünyası ile ortaklıkları teşvik etmek,
 • Vatandaşları/STÖ'leri güçlendirmek ve STÖ'lerin AB Yeşil Mutabakatı kapsamında ilgili alanlarda savunuculuk kapasitelerini geliştirmek.

Tematik Alanlar
Eylemler aşağıdaki tematik alanlardan birini veya birkaçını kapsayabilir:

 • Biyolojik çeşitliliğin korunması
 • Denizlerin koruması
 • Çevresel koruma
 • İklim eylemi
 • Sürdürülebilir tarım
 • Sürdürülebilir üretim ve tüketim
 • Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği

Ayrıntılı bilgi için lütfen ziyaret ediniz: https://bit.ly/3RPMSgF 

Çağrı ile ilgili görüş bildirme/danışmanlık ve teknik destek taleplerinin STGM'nin kapasitesini aşması durumunda, Bilgi Merkezi'nin, depremden etkilenen illerde kurulu olan STÖ'lerin başvurularına veya proje teklifleri deprem bölgesine odaklı olan STÖ'lerin başvurularında öncelik vereceğini bildirmek isteriz.

İlgili Eğitim