Ana içeriğe atla
Image
coe eğitim
Share

Avrupa Konseyi İş Birliğinde Katılımcı Demokrasi Okulu’nu Tamamladık

Avrupa Konseyi ile iş birliği içinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi projemiz kapsamında düzenlediğimiz Katılımcı Demokrasi Okulu'nda yerel yönetimleri ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirdik.

Beş gün süren çalışmada yerel yönetimlerden ve sivil toplumdan 27 katılımcı yerel karar alma süreçlerine vatandaş katılımının güçlendirilmesi hedefiyle Avrupa Konseyi’nin katılımcı demokrasiyle ilgili standart ve araçları hakkında bilgi aldı.

Eğitime kamu kurumlarını temsilen AB Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TBMM’den uzmanlar da gözlemci olarak katıldı. 

Eğitimde karar alma sürecine sivil katılım araç kiti, CivicLab, U Change Oyunu ve katılımcı bütçeleme gibi farklı yenilikçi araç ve yöntemlerle tanıtıldı. Ayrıca katılımcı kamusal alan planlaması ve yurttaş meclisi düzenlemenin temelleri aktarıldı. 

Katılımcı Demokrasi Okulu’nun açılışı AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke ve Avrupa Konseyi Seçimler ve Katılımcı Demokrasi Bölümü Kıdemli Program Danışmanı Cornelia Perle tarafından yapıldı. 

Alexander Fricke Avrupa Birliği’nin aktif vatandaş katılımı ve kamu sivil toplum iş birliğine inandığını ve bu iki unsurun her demokrasi için çok önemli olduğunu vurgularken,  “Avrupa Birliği perspektifinden baktığımızda sivil toplum katılımının gerçek bir demokrasi için vazgeçilmez olduğunu sık sık dile getiriyoruz.” dedi.

Toplumun çeşitliliğini, vatandaşların ve farklı grupların farklı isteklerini temsil edebilecek, onların görüşlerini dile getirebilecek araçların varlığının ve ifade özgürlüğünün sağlıklı ve olgun bir demokrasinin gerekliliği olduğunu hatırlatan Fricke temel haklar kültürünü teşvik etmenin, hesap verebilir ve şeffaf bir kamu yönetiminin de vazgeçilmez olduğunu söyledi. 

Katılımcı Demokrasi Okulu’nun güven köprüleri kurmak ve kamu yararı için birlikte nasıl daha iyi çalışabileceğini öğrenmek için önemli bir buluşma olduğunu söyleyen Fricke, katılımcı bir demokrasi için güçlenme vurgusu yaptı.

Cornelia Perle Türkiye'deki Katılımcı Demokrasi Okulu’nun geçtiğimiz yıl Strazburg'da yapılan bir görüşmenin ardından şekillendiğini aktarırken, STGM’nin Avrupa Konseyi araçlarını tanıtmak ve bu araçları teşvik etmek için sorumluluk almasından memnun olduklarını söyledi. 

Perle konuşmasında Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan çeşitli katılım araçlarının temsili demokrasiyi tamamladığını söylerken, “Çünkü biliyoruz ki tüm sesler duyulduğunda, toplumun tüm kesimleri karar alma sürecine dahil edildiğinde, ancak o zaman sonuç herkes için uygun bir karar, bir politika, bir çözüm olabilir” dedi.  
Perle konuşmasında katılımcı demokrasinin güçlenmesinde yerel yönetimler kadar sivil toplumun da aktif çabaları ve katılımının gerçekleşmesinin önemini de  vurguladı. 

Eğitimde neler yapıldı?

9-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen eğitimde Avrupa Konseyi'nin katılımcı demokrasiye ilişkin standartları ve araçları, bu alanda uzun yıllara dayanan deneyime sahip uluslararası ve Türk uzmanlar tarafından sunuldu. Katılımcı Demokrasi Okulu'nda Avrupa’dan iyi örnekler ve deneyimlerin aktarılırken kamu istişare süreçlerinin tasarlanmasına yönelik de alıştırmalar yapıldı.

Eğitimde Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) Kalkınma Bölümü Yöneticisi Anna Ditta, Avrupa Konseyi Uzmanı ve düşünce kuruluşu "Açık Veri Derneği" Başkanı Natalya Chernogub, Avrupa Konseyi eğitmenlerinden Dako Muradashvili, Marcin Gerwin ve Pavle Tvaliashvili, Argüden Yönetişim Akademisi Proje Lideri Melis Türker STGM Politika İzleme Uzmanı Hakan Ataman eğitmen olarak yer aldı. 

Katılımcı Demokrasi Okulu'na katılan kurumlar şöyle: 

Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği, Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı, Kadın Öz Savunma Akademisi, Toy Gençlik Derneği, Mimoza Kadın Derneği, Paylaşımcı Toplum Derneği, Sosyal İklim Derneği, Tuna Gençlik Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Van Star Kadın Derneği, Yerelden Kalkınma Derneği ve Zonguldak Kent Konseyi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi ve Tuşba Belediyesi.

Katılımcı Demokrasi Okulu hakkında

Katılımcı Demokrasi Okulu katılımcıların katılımcı demokrasi konusundaki bilgilerini derinleştirmelerini ve öğrendikleri araçları yerel düzeydeki sorunları katılımcı bir şekilde çözmek katılımcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir eğitim döngüsüdür.

Eğitimin ilk bölümünü yüz yüze çalışma oluştururken, eğitimin devamında katılımcılar takip çalışmalarıyla eğitimdeki araçları uygulamaya çalışacak. 

Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen ve Katılımcı Demokrasi Okulunda kullanılan yaklaşım ve araç setleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için: https://www.coe.int/en/web/participatory-democracy

9
9
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
İlgili Eğitim