Ana içeriğe atla
Image
Yayınlar Dar
Share

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 10. Yıl Yayını Çıktı

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, hikayesini, yolculuğunu ve deneyimlerini 10. yıl yayını ile paylaşıyor.

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, sivil alandaki ihtiyaçlara yönelik değişiklikleri, Merkez’i ortaya çıkaran süreci ve bu sürecin içinde sağlanan destekleri “neden”, “nasıl” ve “kimlerle” sorularına cevap vererek anlatıyor ve bunu bir kapasite geliştirme modeli olarak yaygınlaştırabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Yayının ilk bölümünde, “Neden Sosyal Kuluçka?” sorusu altında Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin örgütsel kapasite ihtiyaçlarının değişimine bağlı olarak hangi ihtiyaca karşılık vermeye çalıştığını ve Merkez’in bu sürede aldığı yolu anlatıyor. “Nasıl Sosyal Kuluçka?” adını taşıyan ikinci bölümde ise, Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde desteklerin/süreçlerin nasıl işlediği mümkün olan en ayrıntılı şekilde paylaşılmaya çalışılıyor. Bu bölümde yapılan her paylaşımı bir yandan sayılarla desteklerken diğer yandan dış değerlendirmecilerin ve katılımcıların deneyimlerine yer vererek sürecin etkilerini de ele alıyor.

Üçüncü bölümde ise “Kimlerle Sosyal Kuluçka?” sorusunu yanıtlayıp bu yolculuktaki tüm paydaşlarına, bir başka deyişle, Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin gelişiminde katkısı olan tüm kişi, kurum ve STÖ’lere yer veriyor.

Yayına ulaşmak için tıklayın.

İlgili Eğitim