Ana içeriğe atla
Image
Birlikte eğitimleri ve STÖ buluşmaları
Share

BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı Birinci Dönemi (2017 – 2020)

Programın birinci dönemini, “Türkiye’deki hak temelli çalışan STÖ’ler için BİRLİKTE” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe uygulaması olarak 2017- 2020 yılları arasında yürüttük.

Programı, birinci uygulama döneminde hedef gruplarına göre farklılaşan iki ayrı bileşen olarak tasarladık ve uyguladık. Programın ana gövdesini oluşturan 1. bileşen kapsamında yerel düzeyde çalışmalar yürüten STÖ’leri, 2. bileşeni kapsamında ise yerel düzeyde işbirlikleri geliştirerek sivil toplum alanına katkıda bulunmak isteyen ulusal STÖ’leri destekledik. 1. bileşenin birinci uygulama yılında 35 STÖ’yü, 2. uygulama yılında ise 34 STÖ’yü destekledik 2. bileşen kapsamında ise 7 STÖ destekten faydalandı.

Arka Plan

Güçlü ve demokratik bir sivil toplum vizyonuyla 15 yılı aşkın süredir sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi ve gelişmesi için çalışıyoruz.  Bu sürede büyük çoğunluğunun hedef kitlesi yerel STÖ’ler olan çok sayıda proje gerçekleştirdik. Sahada olduğumuz yıllar boyunca farklı alanlardan, farklı ölçeklerde sayısız STÖ ve yerel aktivist ile temas halinde olduk. Sahanın ihtiyaçlarını gördük, dinledik, raporladık ve imkanları dahilinde mümkün olan en etkili çözümleri üretme çabasında olduk. BİRLİKTE Destek Programı tam da bu çabanın sonucu olarak doğdu.

Saha deneyimimiz ve düzenli olarak yürüttüğümüz ihtiyaç belirleme çalışmaları, yerel STÖ’lerin güçlenmesi için belirli bir proje geliştirme ön koşulu olmayan kurumsal desteklerin önemini gösterdi. Deneyimlerimiz ayrıca maddi desteklere her STÖ ile bire bir çalışmaya dayalı bir rehberlik programının eşlik etmesinin çalışmaların verimliliğini yükselttiğini ortaya koydu.

BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı tasarlanmadan önceki dönemde, 2016 yılının Mayıs ve Haziran aylarında, 123 STÖ temsilcisi ile yapılan ihtiyaç belirleme çalışmalarında yerel STÖ’lerin en önemli ihtiyaçlarının sürdürülebilirlik için kurumsal sabit giderler, kaynak geliştirme, strateji geliştirme ve uygulama, etkili kurumsal iletişim, dijital araçların kullanılması ve finans yönetimi gibi alanlarda yoğunlaştığını gördük.

Türkiye’de sivil toplum örgütlerine finansman sağlamak için hali hazırda sahada uygulanan hibe programlarının büyük çoğunluğu proje hibesi olarak uygulanıyor. Proje hibeleri sivil alanın güçlenmesi için hayati, çok etkili ve değerli araçlar olmalarına rağmen yerel STÖ’lerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, kurumsal gelişimlerinin ve sürdürülebilirliklerinin desteklenmesi hedeflendiğinde sahadaki önemli bir ihtiyaca karşılık gelmekte zayıf kalıyorlar.  Diğer taraftan  hibe programlarının rekabetçi yapısı kurumsal ve finansal gelişim ihtiyacı olan yerel STÖ’lerin kaynağa erişimde dezavantajlı olmasına neden oluyor.

Biz de tespit edilen bu ihtiyaçları, alandaki mevcut durumu gözeterek ve sivil alandaki deneyimimizi birleştirerek BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı’nın iskeletini oluşturduk. BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı yerel düzeyde hak temelli çalışmalar yapan STÖ’lerin kurumsal yapılarının ve kaynaklara erişim kapasitelerinin güçlendirilmesi yoluyla yerelde güçlü ve demokratik sivil topluma katkı sağlanmasını amaçlayarak tasarlandı ve uygulanıyor.
 

Share
İlgili Eğitim