Ana içeriğe atla
Image
Birlikte yaka pinleri
Share

BİRLİKTE Kurumsal Gelişim Modeli ve Özdeğerlendirme Rehberi yayında

Sivil alandaki deneyimimize dayanarak tasarladığımız ve ilk dönemini 2017-2020 yılları arasında uyguladığımız BİRLİKTE Destek Programı için geliştirip uyguladığımız "Kurumsal Gelişim Modeli”ni yakın bir zaman öncesinde yeniden güncelledik ve yeni dönem katılımcılarıyla uygulamaya başladık. Bir önceki dönemden elde ettiğimiz deneyimlerle güncellediğimiz modeli sivil toplum örgütlerine yönlendirici bir rehber olarak yayına hazırladık.

STGM ve alanındaki pek çok uzmanın yıllara dayanan deneyimini barındıran ve BİRLİKTE tarafından önerilen bu model ve süreç, Türkiye’deki hatta dünyadaki pek çok sivil toplum örgütünün kurumsallaşmasında izleyebileceği, biraz meşakkatli ama oldukça etkili bir yol haritası. 

Burada önerilen model, aslen örgütlerin yönetişim, stratejik planlama, iletişim, kaynaklar,
izleme, değerlendirme ve örgütsel öğrenme gibi asli yönetim alanlarında bir sistem yaklaşımı geliştirebilmeleri için bir mevcut durum değerlendirmesi yapmalarını ve bu değerlendirmeye dayalı iyileştirmeler için bir yol haritası belirlemelerini hedefliyor.  Bu model STÖ’lerin bu bakış açısıyla örgütteki mevcut durumu, güçlü ve iyileştirmeye açık yönlerini değerlendirmelerine olanak sağlayan bir özdeğerlendirme yöntemine dayanıyor. 

Özdeğerlendirme yönteminde sürece program mentorları (ya da herhangi bir dış uzman) kolaylaştırıcı olarak eşlik etse de, aslen değerlendirme yapan örgütün kendisidir. Özdeğerlendirmede kullanılmak üzere, modeli esas alan, her yönetim alanı için belli soru setlerini, puanlama ve değerlendirme bölümlerini, önceliklendirme matrisini ve iyileştirme planlama şablonunu içeren BİRLİKTE Özdeğerlendirme Aracı hazırlanmıştır. Süreci deneyimlemek isteyen örgütler bu rehberdeki açıklamalardan hareketle kendi özdeğerlendirme süreçlerini yürütebilirler.

Örgütsel yapılarını güçlendirmek için yol kat etmek isteyen STÖ’lere ilham vermesi ve yol göstermesi için hazırlanan rehbere ekten ya da buradaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Örgütlerle çıktığımız derin ve uzun bir yolculuğun hikayesini de buradan okuyabilirsiniz. 

BİRLİKTE Programı hakkında

BİRLİKTE Programı, çalışmalarını insan hakları temelli bir perspektif ile yürüten STÖ’lerin desteklenmesi için 2017 yılında geliştirdiğimiz  kapsamlı bir kurumsal destek modelidir. 

Program, ilk destek döneminde 2018-2020 arasına toplam 42 STÖ’yü destekledi, ikinci dönemi ise Şubat 2023 itibariyle uygulanmaya başladı. İkinci dönem, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 25 STÖ ile birlikte uygulanıyor. Avrupa Birliği’nin sağladığı bir alt-hibe programı olarak uygulanan BİRLİKTE 2 ile örgütlere asli fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için kurumsal hibe desteği sağlanırken, aynı zamanda buna yönetim sistemlerini, idari ve operasyonel alt yapılarını ve süreçlerini iyileştirip güçlenmelerine odaklanan “kurumsal gelişim için mentorluk” desteği eşlik ediyor.
 

 

İlgili Eğitim