Ana içeriğe atla
Image
BİRLİKTE HUB
Share
BİRLİKTE'nin ilk uygulama dönemini pek çok deneyim biriktirerek 2020 sonbaharında tamamlamıştık. O dönemi kapatırken birlikte çalıştığımız sivil toplum örgütlerinden aldığımız geri bildirimleri bu ikinci uygulama döneminde hayata geçirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu geri bildirimlerden biri de program katılımcısı STÖ’lerin birbirlerini tanımak, iş birlikleri geliştirmek ve birbirlerinin uzmanlıklarından öğrenmek için daha sık bir araya gelebilmelerine yönelik daha geniş olanaklar yaratılması ihtiyacı idi. Biz de bu talepleri daha etkili bir şekilde karşılayabilmek üzere bu uygulama döneminde bir öğrenme ve paylaşım topluluğu olarak BİRLİKTE AĞI’nı hayata geçirdik.

BİRLİKTE HUB: Deneyimlerle Güçlenen Bir Öğrenme Topluluğu

STGM’nin sivil alandaki uzun yıllara dayanan deneyiminin ürünü olan BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı’nın ikinci uygulama dönemine Şubat 2023’de başladık. Programın ilk uygulama dönemini pek çok deneyim biriktirerek 2020 sonbaharında tamamlamıştık. O dönemi kapatırken birlikte çalıştığımız sivil toplum örgütlerinden aldığımız geri bildirimleri  bu ikinci uygulama döneminde hayata geçirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu geri bildirimlerden biri de program katılımcısı STÖ’lerin birbirlerini tanımak, iş birlikleri geliştirmek ve birbirlerinin uzmanlıklarından öğrenmek için daha sık bir araya gelebilmelerine yönelik daha geniş olanaklar yaratılması ihtiyacı idi. Biz de bu talepleri daha etkili bir şekilde karşılayabilmek üzere bu uygulama döneminde bir öğrenme ve paylaşım topluluğu olarak BİRLİKTE AĞI’nı hayata geçirdik. BİRLİKTE Ağı’nı aslen aşağıdaki şu amaçlara yönelik olarak oluşturduk: 

 • BİRLİKTE katılımcıları arasındaki iletişimi güçlendirmek, 
 • Program ve katılımcılar arasında kesintisiz bir iletişim sağlamak ve 
 • Örgütlerin birbirlerinden ve birlikte öğrenmeleri için olanaklar yaratmak 

Bu amaçlara ulaşmak için, BİRLİKTE Ağı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yüz yüze ve çevrimiçi yaptığımız eğitim, webinar ve atölyeleri, İrlanda’daki akran örgütlerle tematik buluşmalar, çevrimiçi forumlar ve yüz yüze akran buluşmaları takip edecek. Ayrıca katılımcı örgütlerden 5 temsilci, iş yerinde öğrenme yöntemi ile İrlanda’daki akran örgütlerinde 2 hafta çalışıp oradaki yaklaşım, yöntem ve iyi uygulama örneklerini yerinde öğrenme fırsatı elde edecek. 

Dijital buluşma noktası B-HUB

Bu etkinliklerin yanı sıra, BİRLİKTE Ağı’nın bir dijital buluşma noktası da var: B-HUB. 

B-HUB, BİRLİKTE Programı’nın sosyal medya platformu! B-HUB’da programda yer alan her örgütün kendi profil sayfasında çalışma alanı, hedef grupları, iletişim bilgileri gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca,  katılımcı örgütlerin üyeleri, çalışanları, gönüllüleri, kısaca bu platformda yer almak isteyen herkes B-HUB’a üye olup kendi kişisel profilini de oluşturabiliyor. 

Örgütler, yaklaşan etkinliklerinin duyurularını yaygınlaştırıyor ve araştırma, rapor, bülten gibi her türlü yayınlarını B-HUB Kütüphanesi'ne ekleyebiliyorlar. Birbirlerini takip edip, ilgi alanlarına ya da takip ettikleri kişi ve örgütlere göre duyuruları gruplayabiliyorlar.  

B-HUB’ın ş birliği başlığı altında tüm örgütlerin profilleri yer alıyor. Buradan işbirliği yapılmak istenen konuya göre tarama yapılabiliyor. 

Örgütlerin diğer katılımcılarla paylaşmak istedikleri kaynaklarını, deneyimlerini, uzmanlıklarını duyurdukları ayrı bir bölümleri de var: Askıda. Bu bölümde her örgüt askıya eğitim, atölye, toplantı salonu gibi BİRLİKTE topluluğu ile dayanışmak üzere paylaşmak istediği kaynaklarını, olanaklarını duyurabiliyor. Yine bu duyurularla ilgilenen örgütler de buradan talepte bulunabiliyorlar.

B-HUB’ta katılımcıların yayınlarıyla oluşturan Kütüphane’nin yanı sıra bir de Program ekibinin oluşturduğu Temel Kaynaklar bölümü yer alıyor. 

Temel Kaynaklar bölümü, BİRLİKTE’de uyguladığımız kurumsal gelişim modelinde yer alan konularda, 16 alt başlık altında farklı seviye ve farklı formatlardaki kaynakları içeriyor. Program ekibi olarak, bir dizi düzenli toplantı ile bu kaynakları tek tek tartışarak seçtik. Bu bölüm her başlıkla ilgili teorik tartışmaları, yasal çerçeveyi ve pratik uygulamaları kapsayacak şekilde başlangıç, orta ve ileri seviyelerde ve kitap, bilgi notu, video gibi farklı formatlarda kaynakların derlenmesiyle oluşturuldu. Katılımcı örgütler, öz değerlendirme süreçlerinde belirledikleri geliştirilmesi gereken alanlara ilişkin temel bilgilere buradan ulaşabiliyorlar. Bu kaynakları aşağıdaki 16 alt başlık altında derledik:

 1. Yönetişim ve Karar Alma
 2. Strateji̇k Planlama 
 3. Çalışanlar- Gönüllüler- Üyeler
 4. İşbirlikleri ve Ortaklıklar 
 5. Kaynaklar - Finansal Yönetimi
 6. Kaynaklar - Bilgi Yöneti̇mi̇
 7. Kaynaklar - Hibe Yönetimi
 8. Kaynak Geliştirme 
 9. İletişim
 10. Dijitalleşme 
 11. İzleme ve Değerlendirme 
 12. Hak Temelli Yaklaşım
 13. Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırması
 14. Çapraz Kesenler- Çevresel Anaakımlaştırma, 
 15. Çapraz Kesenler- Çocuk Güvenliği ve Çocuk Katılımı 
 16. Çapraz Kesenler - Erişilebilirlik

Kütüphane ve Temel Kaynaklar bölümlerini ise Program Dokümanları tamamlıyor. Program Dokümanları BİRLİKTE Programı süresince oluşturulan ve kullanılan dokümanlar, örnek şablonlar ve uygulamaya yönelik webinar kayıtlarından oluşuyor. Bu bölümden atılımcı örgütler istedikleri an istedikleri belgeye ulaşabiliyorlar. Bunlar örnek imza föyünden, bordro çizelgesine, görünürlük kurallarından hibe uygulama prosedürlerine teknik bilgileri kapsıyor.

Kullanıcı dostu ve erişilebilir sistem

BİRLİKTE Ağı etkinlikleri ise HUB Duyuruları altında yayınlanıyor. Bu etkinliklerin içerik, yöntem, tarih vb. ayrıntılarını katılımcı örgütlerle belirlemek için yeni teknik özellikler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca B-HUB’ın benzerlerinden çok daha fazla, kullanıcılar arasında etkileşimi mümkün kılması için uğraşmaya ve yeni bölümler tasarlamaya da devam ediyoruz. 

B-HUB’ın kullanıcı dostu ve erişilebilir olmasını önemsiyoruz. Bu nedenle katılımcı örgütlerimizden gelen tüm geri bildirimleri değerlendirip, teknik ekibimizle düzenli olarak paylaşıyoruz. 

Şu an için yalnızca BİRLİKTE katılımcılarının kullanımına açık olan B-HUB, belki ilerleyen zamanlarda Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasite başta olmak üzere, çalışma alanından yeni yöntemlere örgütlerin birbirinden öğrendiği, tartıştığı, yeni ortaklıklar kurduğu daha geniş bir platforma evrilir. Kim bilir? Biz buradaki deneyimin böyle bir katkıya evrilmesi için tüm enerjimizle çalışmayı sürdüreceğiz ve BİRLİKTE Ağı’nın etkinliklerinden haberlerimizle önümüzdeki dönemde burada olacağız.

Image
STGM Stüdyo

STGM Stüdyosu

Video içerikleri üretmek isteyen STÖ’ler için iyi bir haberimiz var. Ofisimizdeki stüdyomuzda video çekimlerinizi gerçekleştirebilir ve kurgu desteği alabilirsiniz.