Ana içeriğe atla
Image
Fark Yaratanlar 2020
Share

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Proje Sorumlusu Arıyor

09.02.2021
Cevdet İnci Eğitim Vakfı İzmir'de bulunan ofislerinde görevlendirmek üzere Proje Sorumlusu arıyor. İlana son başvuru tarihi 19 Şubat 2021. İlanla ilgilenenler özgeçmiş ve 1 sayfalık niyet mektubunu mail konu bölümüne başvurulan pozisyonu yazarak [email protected] adresine iletebilirler.

Başlıca Sorumluluklar

- Projenin koordinasyonundan sorumlu olmak ve projeyi her alanda temsil etmek
- Proje kapsamında yıllık etkinlik planı hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
- Projeye ilişkin tüm maliyet ve harcama kalemlerini oluşturup yönetime onaya sunmak, yıllık bütçe takibini yapmak,
- Projenin saha etki analizi raporlarının zamanında hazırlanmasını sağlamak ve sunmak.
- Projenin yürütülmesi için proje paydaşları ile düzenli iletişimi sağlamak,
- Proje paydaşları ve değişik ilgi grupları ile ilişkileri geliştirmek ve yönlendirmek,
- Bağlı bulunduğu program veya kendi uzmanlık ve ilgi alanında geliştirdiği düşünceleri uygulanabilir yeni projeler haline getirmek.
- Yeni projelere ilişkin resmi protokollerin oluşturulması ve var olan protokollerin yenilenmesini sağlamak,
- İlgili paydaşlar ile ortak bir iletişim ve çalışma ağı kurulmasına destek vermek, oluşturulan faaliyet ve ziyaret takvimini paydaşlar ile paylaşmak,
- Çalıştay ve eğitim ziyareti gibi proje aktivitelerinin organizasyonunu sağlamak ve takibini yapmak, proje etkinlikleri için tanıtım faaliyeti düzenlemek,
- Proje kapsamında belediye ve diğer yerel yönetim kurumlarıyla iletişim ve iş birliği kurulmasına destek vermek,
- Kurulan ağın faaliyetlerini takip etmek ve raporlamak, yaptığı tüm çalışmalara ilişkin ihtiyaç duyulan ve belirlenen proje belgelerini ve raporlarını hazırlamak
- Medya, web sitesi ve diğer tanıtım etkinlikleri için yazılı ve görsel malzemenin hazırlanmasına katkı vermek;

- Görevlendirilmesi halinde kurum kuruluş ziyaretlerine katılmak,
- Proje ortakları, fon sağlayıcı kuruluşlar, çalışma alanıyla ilgili uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla projenin öngördüğü ilişkileri başlatmak, geliştirmek ve sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak.
- Gerektiğinde kurum içi ve kurum dışı kapasite geliştirme ve savunuculuk toplantılarına ve eğitimlere katılmak,
- Proje raporlarının entegre rapora uygun şekilde hazırlanmasına destek vermek

Aranan Özellikler

- Üniversite lisans eğitimini tamamlamış 
- İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip
- Proje yazımı ve yönetimi alanında aktif görev almış
- Farklı özel/ kamu/ sivil toplum kurumlarıyla iş birliği yürütmüş
- Sivil toplum çalışmalarında yer almış ve SKH ve sürdürülebilirlik konularına ilgili
- Süreç iyileştirme metotları hakkında bilgi sahibi
- Kalıpların dışında düşünmeyi seven
- AB projelerinde görev almış ve/veya yürütmüş olmak, eğitim ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve/veya profesyonel olarak çalışmış olmak, tercih sebebidir.

İlgili İçerikler