Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi Hakkındaki İletişim ve Erişim Materyallerinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi için STÖ'lere Finansal Destek - Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi (ICVA)

UNHCR ve Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi'nin (ICVA) ortak girişimi olarak 2020 yılında kurulan Kurumlararası PSEA Topluluk Erişim ve İletişim Fonu, Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi (PSEA) hakkındaki iletişim ve erişim materyallerini geliştirmek ve yaymak için STÖ'lere hızlı ve hedefe yönelik mali destek sağlar.

PSEA Fonu'nun amacı, sivil toplum örgütlerinin (STÖ'lerin) hizmet verdikleri kişilerin insani yardımın hiçbir zaman herhangi bir işlem veya herhangi bir değiş tokuşa bağlı olmadığının tam olarak bilincinde olmalarını sağlamak için her gün yaptıkları kritik çalışmaları desteklemek ve cinsel sömürü ve istismarın önlenmesidir. Fon, PSEA hakkında yerel kültürel bağlamlara, işlevsel gerçeklere ve en fazla risk altında olan gruplara göre uyarlanmış etkili ve zamanında bilgi, eğitim ve iletişim materyallerine olan ihtiyaca cevap verirken, yanı sıra dil hususlarını da dikkate alır. 

Ayrıntılı bilgi için lütfen ziyaret edin: https://www.icvanetwork.org/pseafund/ 

İlgili Eğitim