Ana içeriğe atla
Image
connect humanity
Share

Connect Humanity Raporu: STÖ'lerin Dijitalleşme Yolculuğunda Atılacak Daha Çok Adım Var

Connect Humanity, sivil toplum örgütlerinin ve sivil toplumun hizmet sunduğu kişilerin dijital ihtiyaçlarının haritasını çıkarmak için tasarlanmış anketin raporunu yayınlandı.

"Dijital Eşitsizliğin Durumu: Dijitalleşen Dünyamızda İlerleme Önündeki Engellere Sivil Toplumun Bakış Açısı" başlıklı rapor 136 ülkeden 190 milyondan fazla kişiye hizmet sunan 7 bin 500'den fazla STÖ katılımcısının anket yanıtları analiz edilerek hazırlandı. Raporda, internet erişimi, mali karşılanabilirlik, dijital beceriler, dijital araçlar için finansal yeterlilik, dijital eşitlik için geliştirilen politikalar hakkındaki verilere ulaşmak mümkün.

STÖ'ler ihtiyaç duydukları dijital araçlara yeterince erişim sağlayamıyor 

Anket sonuçları STÖ’lerin dünya genelinde hizmet verdiği toplulukların çoğunun uygun fiyatlı ve güvenilir internete ve bu dijital çağa tam olarak katılmak için ihtiyaç duydukları dijital araçlara erişimi olmadığını açıkça ortaya koydu.

Raporda hızla dijitalleşen dünyamızda interneti sadece temel bir hak olmadığı aynı zamanda tüm sivil toplum örgütlerinin başarısı için kritik öneme sahip olduğu söylenirken, "sivil toplumun katılımı olmadan dijital eşitlik sağlanamaz" denildi. 

Altyapı ve Erişim

 • Sivil toplum örgütleri, dijital teknolojilerin misyonlarına ulaşmada kritik öneme sahip olduğuna, internet erişiminin olmamasının çalışmalarını etkilediğine inanıyor. 
 • STÖ'lerin %95'i işlerini yapabilmeleri için internetin hayati önem taşıdığını söylerken %78'i internet erişimi, araç veya beceri eksikliğinin topluluklarına etkili bir şekilde hizmet etme yeteneklerini sınırladığını belirtti.
 • Uygulayıcıların sadece %12'si, hizmet ettikleri toplulukların internet bağlantısı olduğunu belirtti.
 • En büyük üç teknoloji sorununu belirlemeleri istendiğinde ise katılımcıların %39'u düşük internet hızlarına ve %32'si internet bağlantısının güvenilmez olmasına işaret etti.

Mali Karşılanabilirlik 

 • Cihazların ve internet erişiminin yüksek maliyeti, hem STÖ’ler hem de hizmet verdikleri insanlar için önemli bir engel olmaya devam ediyor. 
 • Katılımcıların %19'u aşağıda belirtilen kalemlerin hepsinin kuruluşları için çok pahalı olduğunu söyledi.
 • Ankete katılanların %43'ü internet erişiminin pahalı veya mali açıdan karşılanamaz olduğunu ve %64'ü bilgisayarlar için ödeme yapmakta ya da bilgisayar satın almakta zorlandığını söyledi.
 • Katılımcıların %49'u tüm bu hizmetlerin hizmet verdikleri insanlar için çok pahalı olduğunu, %67'si ise internet erişim maliyetinin hizmet verdikleri insanlar için çok yüksek olduğunu söyledi.

Dijital becerilerin eksikliği en önemli sorun

Ankete katılan STÖ temsilcileri dijital becerilerin eksikliğini hem sivil toplum örgütleri hem de hizmet verdikleri kişiler için önemli bir sorun olduğunu belirtirken, katılımcıların çok azı ise çalışanlarının kullandıkları cihaz ve yazılımlar konusunda iyi eğitim aldıklarını düşündüğünü belirtti. 

Ankette dijital becerilerin eksikliği sıkça dile getirilen engel olarak ortaya çıkarken, ankete katılanların %39'u beceri eksikliğini kuruluşlarındaki en büyük engel olarak ve %50'si ise bunu toplulukları için en büyük zorluk olarak tanımladı. 

Katılımcıların yalnızca yüzde 12'si kuruluşlarındaki çalışanların kullandıkları yazılım ve teknolojiler konusunda iyi eğitim aldığına kesinlikle katıldığını, % 60'ı ise kuruluşlarının dijital okuryazarlık veya beceri geliştirme eğitimi sağlamadığını söyledi. Ankete katılanların %55'i hizmet verdikleri kişilerin dijital okuryazarlık eğitimine erişimi olmadığını belirtti. 

Hükümetlerin internet erişimini destekleyen politikası yok

Raporda internete erişimin temel bir hak olarak görüldüğü ancak birçok hükümetin internet erişimini destekleyen politikalarının olmadığını aktarıldı. 

 • Ankete katılanların %91'i internet erişiminin temel bir hak olduğuna inanıyor.
 • Ancak katılımcıların %41'i hükümetlerinin bu hakkı destekleyecek politikaları olduğu konusuna katılmadığını veya kesinlikle katılmadığını dile getirdi. 

Dijital eşitlik için fon sağlayıcılara görev düşüyor

Araştırmada dijital eşitliği ilerletmek için fon verenlerin daha fazla kaynak sunması gerektiği de belirtildi. 

 • Ankete katılan  fon sağlayıcılar arasında hâlihazırda internet erişim projelerini finanse edenlerin çoğu, önümüzdeki beş yıl içinde fon sağlamayı artırmayı planlıyor.
 • Bağışları artırmayı düşünenlerin oranı %58, ölçek küçültmeyi planlayanların oranı ise yalnızca %10.
 • Ankete katılan hibe verenlerin %43'ü hala internet erişimini genişletmek için tasarlanmış programlara yatırım yapmıyor. 

İngilizce olarak yayınlana raporu okumak için tıklayınız.

İlgili Eğitim