Ana içeriğe atla
Image
Birlikte online stö buluşması
Share

COVİD-19 Sürecinin Sivil Toplum ve Aktivizm Üzerinde Etkilerine Yönelik Tespitler

COVİD-19 Sürecinin Sivil Toplum ve Aktivizm Üzerinde Etkilerine Yönelik Tespitler için Yerel örgütlerin kurumsal kapasitelerinin gelişimini destekleme hedefi ile 2018 Ağustos’undan bu yana yürütülen STGM BİRLİKTE Programı kapsamında, Covid-19 krizinin faydalanıcı örgütler ve çalıştıkları alandaki etkilerini saptama amacı ile 8-10 Nisan 2020 tarihlerinde çevrimiçi “STÖ Buluşması” etkinliğini gerçekleştirdik.

COVİD-19 Sürecinin Sivil Toplum ve Aktivizm Üzerinde Etkilerine Yönelik Tespitler ,çin yapılan STÖ buluşması 5 farklı tematik başlık altında, örgütlerin çalışma alanlarının uygunluğuna göre gruplandırıldığı 5 oturuma 39 sivil toplum örgütünden (STÖ) 58 temsilci katıldı. Yerel örgütlerin kurumsal kapasitelerinin gelişimini destekleme hedefi ile 2018 Ağustos’undan bu yana yürütülen STGM BİRLİKTE Programı kapsamında, Covid-19 krizinin faydalanıcı örgütler ve çalıştıkları alandaki etkilerini saptama amacı ile 8-10 Nisan 2020 tarihlerinde çevrimiçi “STÖ Buluşması” etkinliğini gerçekleştirdik Buluşmaya katılan STÖ’lerin çalışma alanları:

  • Toplumsal Cinsiyet, LGBTİ+ ve Kadın Hakları
  • Ekoloji, Çevre ve Hayvan Hakları
  • Engellenmişlik, Engelli Hakları
  • Çocuk, Yaşlı ve Genç Hakları
  • Kentleşme Kent Hakkı, Roman Hakları ve İnsan Hakları ve Ceza İnfaz Sistemi
İlgili Eğitim